Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96
Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.

 

Utbildning
Streck

EXAMENSARBETE
Är du intresserad av att göra ditt examensarbete på Glafo, läs mer här.

Mästararbete från Transjö hytta

FÖRETAGSANPASSAD GLASUTBILDNING
Vi genomför varje år flera skräddarsydda utbildningar. Det kan vara allt från en halvdag till flera dagar beroende på behov.

Vi kan också ta fram utbildningmaterial som ni kan använda som en del av ert eget företags kursutbud. Exempel nedan "Boken om glas", "Inspirationskurs om glas" och "Glasets tekniker".

Om det är något speciellt du eller ditt företag behöver lära er kring glas är ni välkomna att kontakta oss med en förfrågan.

Exempel på upplägg:
Grundläggande kurs om glas med praktisk inriktning
Kursen ger en inblick i vad som gör glas till ett så unikt material i jämförelse med andra och hur man kan skräddarsy dess egenskaper för att passa olika tillverkningstekniker och applikationer.

Det blir dessutom en mängd praktiska tips som underlättar de olika stegen vid design- och tillverkningsprocessen.

Vad bör man tänka på då det gäller råmaterialen? Vad händer då glasråvarorna smälter? Hur undviker man glasfel? Färga glas, hur gör man det? Hur hur kyler man det färdiga glaset? Vad ska man tänka på då man väljer ugnar eldfasta material? Hur spar man energi och miljö?


Deltagarna får ett exemplar av "Boken om glas"
som kurslitteratur.

Boken om glas
Vi har tagit fram "Boken om glas" för glasbruken, glasskolorna och intresserad allmänhet som används i olika utbildningar. Läs mer om boken här.


Inspirationskurs om glas, 1,5 högskolepoäng
Glafo har på uppdrag av Glasbranschföreningen och Planglasföreningen tagit fram ett power-pointmaterial i sex lektioner med lärarhandledning. Kursen ger en inledande orientering kring glas för högskolornas ingenjörs-, arkitekt- och designutbildningar. Läs mer om kursen här.

Glasets tekniker
Åt Glasakademin har vi tagit fram beskrivningar av olika manuella tillverkningstekniker. Se deras webbplats här.

I SAMARBETE MED LINNÉUNIVERSITET
Glafo har tillsammans med Linnéuniversitetet, fd Växjö universitet tagit fram flera utbildningar och handlett doktorander. Vissa laborationer sker i Glafos lokaler.

Glasprofessorer, hedersdoktor och doktorander
På Linneuniversitetets campus Växjö sker sedan några år tillbaka en kraftfull satsning på glas.

1999 - En första deltidsprofessur i glasteknologi gick till Stellan Persson, VD Glafo med målet att bygga upp en forsknings- och utvecklingsverksamhet samt utbildningsprogram inom glasteknologi och glasdesign (se ovan). Ett nära samarbete mellan Glafo och Växjö universitets ,glassatsning påbörjas.

2002 - Första glasdoktoranden Torun Bring påbörjade sitt doktorandarbete inom glasteknologi.

2003 - Glaskonstnären Bertil Vallien, Åfors Glasbruk, blev hedersdoktor vid Växjö universitet.

2004 - Glafo, Glasforskningsinstitutet, flyttade till Växjö universitet.

2005 - Glasdesignern Erika Lagerbielke, Orrefors Glasbruk, utsågs till adjungerad professor i glasdesign.

2005 - Fil. Dr. Bo Jonson, Växjö universitet och Glafo, utsågs till professor i glasteknologi.

2006
- Första glasdoktoranden Torun Bring disputerade på "röda glas".
Ytterligare en doktorand inom glasteknologi Lina Grund började våren 2006.Hon studerar luttringsprocessen.

2008 - En tredje glasdoktorand, Stefan Karlsson började. Han ska utforska lokal kemisk härdning av planglas.

2009 - En fjärde doktorand, Karin Lundstedt startade som ska arbeta med Termiska deformationer och spänningar i bärande glaskonstruktioner.

INTERNATIONELL UTBILDNING
TC 23 är en kommitté inom ICG (International Commission on Glass) som arbetar med det globala behovet av ut- och fortbildning inom glastekniska ämnen.

Virtuell glasakademi - en pedagogisk modell för nätbaserat lärande (e-learning) med multimediastöd.
Glafo genomförde ett pilotprojekt inom Leonardo da Vinci under 2002-2004. Elva partners från fem länder var engagerade. Läs mer på projektsidan.

Där kan du prova den första kursmodulen, glasfel som uppstår under formningsprocessen. En multimediabaserad kurs som riktar sig direkt till den manuella glasindustrins hantverkare.


Utbildning av glaslärare

Tillsammans med glasbruk, glasskolor och forskningsinstitut i Europa har Glafo arbetat med utbildningsprojektet LEONARDO DA VINCI som finansierades av EU. Målet var att producera undervisningsmaterial för vidareutbilning av lärare och instruktörer vid glasskolor.

Andra utbildningsprojekt inom EU där Glafo deltagit är ADAPT som arbetat med vidareutbilding av glasarbetare.

     


 HEM - OM GLAFO - FORSKNING & UTVECKLING - UTBILDNING
BIBLIOTEK - OM GLASFORSKNINGSFÖRENINGEN GLAFO - FAQ - IN ENGLISH
All information på denna webbplats lyder under följande ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd.