Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


Projektledare Glafo: Christina Stålhandske
Projektstatus: NYTT


GLASDEPONIER – FRÅN USCH TILL RESURS!


Målet är att utveckla en innovativ teknik för vidareförädling av glas med tungmetaller till glas- och metallråvaror. Blyhalten i slutprodukten ska vara max 0,1 %.
Miljöchef, Anders Davidsson, Nybro kommun, inför intervju i Smålandsnytt då besked kommit att VINNOVA beviljat projektet. Foto: Christina Stålhandske, Glafo.


Bakgrund
I Glasriket finns cirka 100 glasbruksområden med en mängd glasdeponier där ett 40-tal klassas som stor risk. En inventering av 22 glasbruk i Kalmar och Kronobergs län visade att bara deponiernas blyinnehåll var ca 1 600 ton! Saneringen av vissa av områden är prioriterad men blir både dyr och besvärligt med dagens metoder.

Glafo har sedan 1970-talet utvecklat bly- och arsenikfria glasrecept för de nordiska glasbrukens olika tillämpningar och det är idag standard för den Svenska glasindustrin.

I delar av Europa smälter man fortfarande en hel del blyinnehållande glas och motsvarande problemställningar finns i många länder vilket gör att det i framtiden finns potential att exportera tekniken.

Projektet
Projektidén bygger på att använda kristallglasskärv som råvara i en unik process som inte tidigare används på glasdeponier.En teknik utvecklas där deponerat kristallglas återanvänds som glasråvara som kan bli nya glasprodukter efter att bly, arsenik och antimon avskilts. Metallerna blir till råvaror som kan säljas.

Genom att det oönskade avfallet nu blir en användbar resurs kan processkostnaderna helt eller delvis bekostas genom försäljning av metallråvarorna och det renade glaset.

Resultatet från projektet blir ett verktyg för Glasriketuppdraget i deras arbete att utveckla Glasriket.

Kommunerna och Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, kan tillämpa resultaten i praktiska saneringsfall som t ex de tre glasbruken Gadderås, Pukeberg och Björkå.

Projektdeltagare
Glafo (projektledare), Nybro kommun och Målerås glasbruk är huvudaktörer. Behovsägarna i form av ledningen för alla Glasrikets kommuner, de två regionförbunden i Glasriket samt de två landshövdingarna är referensgrupp.

Projekttid
141101-180630

Finansiärer
VINNOVA och Glasriketuppdraget


 HEM - OM GLAFO - FORSKNING & UTVECKLING - UTBILDNING
BIBLIOTEK - OM GLASFORSKNINGSFÖRENINGEN GLAFO - FAQ - IN ENGLISH
All information på denna webbplats lyder under följande ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd.