Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


Projektledare Glafo: Christina Stålhandske
Projektperiod: SLUT

SOLLJUSFIBER - FÖRSTUDIE

Målet är att ta reda på om det finns ekonomiska och tekniska förutsättningar för att tillverka en fiber som kan leda solljus för belysningsändamål.

1:a rapporten med bakgrunden till projektet kan du läsa här.
2:a rapporten kan du läsa här.I projektet har ett antal glassmältor gjorts med olika sammansättning. Glasen har analyserats kemiskt och utvärderats optiskt. Ett glas har dragits till optisk fiber från en glasstav, en så kallad preform, se fotot. Resultaten i projektet visar att mer arbete behövs för att optimera tillverkningsprocessen innan en optisk fiber av tillräckligt hög kvalitet kan tillverkas med den föreslagna metoden. Slutsatsen är att det finns potential att utveckla en konkurrenskraftig teknik för kommersiell tillverkning av fiber för solljusbelysning.


Ett exempel på en tillverkad glasstav som kan användas som preform vid fiberdragning.

Konsortiets analys kan sammanfattas i behov av råvaror av högre kvalitet och att den optiska fibern bör dras direkt från glassmältningsprocessen istället för den tvåstegsprocess som användes i hypotesprovningsprojektet. Båda dessa behov är fullt möjliga att genomföra och föreslås som fokus i en fortsättning av projektet. Ett starkt intresse från svenska bolag inom optisk fiberteknik, belysning och byggbolag, visar den kommersiella potentialen.

 HEM - OM GLAFO - FORSKNING & UTVECKLING - UTBILDNING
BIBLIOTEK - OM GLASFORSKNINGSFÖRENINGEN GLAFO - FAQ - IN ENGLISH
All information på denna webbplats lyder under följande ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd.