Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

Projektledare: Marita Jansson
Projektstatus: slutrapport

MODIFIERING AV DISKMASKINER FÖR TABLETTDOSERING


Målet är att bygga om Glafos testdiskmaskiner så att det går att genomföra test med automatisk matning av tabletter.

1:a rapporten med bakgrunden till projektet kan du läsa här.
2:a rapporten kan du läsa här.


Den nya doseringsutrustningen
Den nya doseringsutrustningen för diskmaskinstabletter levererades i april. Under maj och juni har funktionstester med olika tabletter utförts och utrustningen har visat sig fungera mycket bra.

Kortare diskcykler
En diskcykel tar ca 2,5 timmar där torkprocessen är mycket tidskrävande del. Torkprocessen sker idag med fläkt på samtliga av Glafos diskmaskiner och styrs av avsvalningstemperaturen i diskmaskinen.

På den ombyggda diskmaskinen finns nu automatisk lucköppning för dosering av tablett. Lucköppningsfunktion utnyttjas även i torkprocessen vilket innebär att diskcykeln kommer att förkortas och att vi därmed kan öka antalet diskcykler per dygn. Omställning till detta kommer att ske i september.

Ändringen kommer att medföra att vi följer standardmetod EN12875:1 som säger att luckan ska vara öppen 30 min för avsvalning.

Ombyggd diskmaskin med tablettdosering och automatisk lucköppning.

Nu disktest både med pulver och tabletter
Vi tar nu emot uppdrag på disktester, både med diskmaskinspulver och diskmaskinstabletter, enligt kundens önskemål.


Vid utveckling och kvalitetskontroll av maskindiskmedel och diskgods
Disktesten kan användas dels vid utveckling och kvalitetskontroll av olika typer av maskindiskmedel och dessutom vid utveckling och kvalitetskontroll av olika sorters diskgods som förekommer i hushållet som t ex:
- glas
-
porslin
- bestick
- förvaringskärl

 HEM - OM GLAFO - FORSKNING & UTVECKLING - UTBILDNING
BIBLIOTEK - OM GLASFORSKNINGSFÖRENINGEN GLAFO - FAQ - IN ENGLISH
All information på denna webbplats lyder under följande ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd.