Glafo - logoUtbildning
Om NGF
In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

OM GLAFO
Organisation / Personal / Medlemmar / SAMARBETSPARTNERS / Publikationer / Glasteknisk tidskrift


Nätverk - samarbetspartners
Glafo arbetar aktivt med internationellt utbyte och samarbete för att stimulera och stärka nätverk mellan medlemmar från olika länder.

MEDLEMMAR
Våra närmaste samarbetspartners är våra medlemmar runt om i världen.

SP-KONCERNEN
Glafo ingår från den 1 juli 2008 i SP-koncernen.

SP är en internationellt ledande institutskoncern. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se

Övriga dotterbolag i SP-koncernen är:

CBI Betonginstitutet skapar, tillämpar och sprider kunskap inom betong-, ballast-, cement- och naturstensområdena.

JTI - Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik arbetar med forskning, utveckling och information inom områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner.

SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik bedriver strategisk och tillämpad forskning inom livsmedel och bioteknik enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och i industrigemensamma projekt.

SMP - Svensk Maskinprovning bedriver forskning, provning, besiktning och certifiering av maskiner, produktionslinjer och miljö.

YKI, Ytkemiska Institutet AB är det internationellt ledande industriforskningsinstitutet inom tillämpad yt- och kolloidkemi.

UNIVERSITET
- Linnéuniversitet
Glafo finns sedan sommaren 2004 på Linnéuniversitet, campus Växjö. Läs om flytten i artikel (pdf-format) som kan laddas hem här.

-
Stockholms universitet
- Linköpings universitet
- Lunds universitet
- Luleå universitet
- KTH
- Eindhoven University of Technology, Holland
- Waterford Institute of Technology, Irland
- Middlesex University, England
- National University Galway, Irland
- Alfred University, USA

GLASORGANISATIONER
- GBF (Glasbranschföreningen)
- Glascentrum
- NGF (Nordiska Glastekniska Föreningen)
har Glafo sekretariatet för.
- SPF (Svensk Planglasförening)
-
Svenska Glasbruksföreningen
- International Commission on Glass. Vi är engagerade inom ett antal av ICGs tekniska kommitteer. TC2 (Chemical durability and analysis), TC1 (Information and Communications) samt TC23 (Education & Training in Glass Science & Engineering).

- European Society of Glass Technology (ESG)
- International Crystal Federation (ICF)
- European Domestic Glass (EDG)

INTERNATIONELLA GLASFORSKNINGSINSTITUT
- Deutsche Glastechnische Gesellschaft, DGG/HVG, Tyskland
- Institute of Applied Physics, Holland
- Glass Institute, Tjeckien
- Stazione Sperimentale del Vetro, SSV, Italien


 HEM - OM GLAFO - FORSKNING & UTVECKLING - UTBILDNING
BIBLIOTEK - OM GLASFORSKNINGSFÖRENINGEN GLAFO - FAQ - IN ENGLISH
All information på denna webbplats lyder under följande ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd.