Glafo - logoUtbildning
Om NGF
In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

 

Christina Stålhandske, tekn dr oorganisk kemi, sektionschef
Övergripande ansvar för RISE Glas verksamhet. Arbetar främst i projekt med glaskemisk inriktning, bland annat med isolerull, optiska fibrer och porslin. Ansvarig för den optiska profilometern.
Direktnr: 010-516 63 63

Laboratoriechef
Peter Sundberg
, fil dr oorganisk kemi
Leder arbetet vid kemilaboratoriet. Aktiv vid metodutveckling och specialanalyser.
Peter har varit med och utvecklat "Surface Ablation Cell (SAC)" för snabb och enkel ytanlays av planglas.Han ansvarar också för kontaktvinkelmätaren.
Direktnr: 010-516 63 60

Övrig personal

Jerry Eriksson, forskningsingenjör, Civ. Ing.
Arbetar främst i projekt inriktade mot planglas. Även med planglas i kombination med andra material i t ex fordon (personbilar, lastvagnar, tåg, bussar, flyg mm), fönster, dörrar och fasader. Jerry arbetar även med laminat och glaskompositer och är ansvarig för området säkerhet/hållfasthet på glas.

Direktnr: 010-516 63 55


Krister Falk, forskningsingenjör, Civ. Ing.
Arbetar som projektledare inom planglasområdet. Krister har stor erfarenhet av konstruktion och tillverkning av aluminiumprofiler för fordon och inredning.
Direktnr: 010-516 63 64

Elisabeth Flygt, projektledare och informatör
Arbetar som projektledare, främst i tvärvetenskapliga projekt. Ansvarig för kommunikationen i innovationsmiljön Smart Housing Småland.
Direktnr: 010-516 63 53

Lina Grund Bäck, tekn. dr kemiteknik
Arbetar med hårdhetsmätningar, glaskemi och planglas. Ansvarig för nanoindentern.
Direktnr: 010-516 63 61

Henrik Karlsson, Projektledare, Civ. Ing i rymdteknik
Arbetar främst i projekt inriktade mot glas med adderade funktioner, elektronik och utveckling av virtuel verklighet. Har jobbat brett inom många ingenjörsområden men mest inom elektronik, mekanik och automation.
Direktnr: 010 516 63 70

Stefan Karlsson, tekn dr kemiteknik
Ansvarig för teknikområdet härdat glas. Arbetar bl a med mekaniska egenskaper av glas, planglas, glaskemi och glasytor.
Direktnr: 010-516 63 57

Ulrika Karlsson, laboratorieingenjör
Arbetar på kemilaboratoriet med analys av glas och glasråvaror.
Direktnr: 010-516 63 69

Maria Lang, civilingenjör
Arbetar med glasfel, beläggningar, glasflisor, spänningar, optiska egenskaper, SEM-analyser samt belysnings- och förpackningsglas. Maria ansvarar för SEM-analyser och spänningsmätaren.
Direktnr: 010-516 63 56


Mikael Ludvigsson, tekn dr oorganisk kemi
Ansvarig för teknikområdet planglas och transparent intelligens. Arbetar med belagda och obelagda planglasytor i byggnader exteriört, interiört samt med displayglas. Processledare för innovationsmiljön Smart Housing Småland.
Direktnr: 010-516 63 54

Karin Lundstedt Karin Lundstedt, forskningsingenjör
Arbetar med analyser och mätningar i projekt och uppdrag med glaskemisk inriktning samt hållfasthetstester. Ansvarig för diskmaskinstest i samband med utveckling/kontroll av glas eller diskmedel samt utveckling av färgade glas.
Direktnr: 010-516 63 65

Ingemar Malmros, forskningsingenjör
Arbetar med glaskemi och analyser på kemilaboratoriet. Ansvarig för den bärbara XRF:en.
Direktnr: 010-516 63 62

Parisa Sehati, tekn dr ytors fysik och kemi
Ansvarig för teknikområdet sol-el. Arbetar bl a med solceller, moduler, solcellsglas, beläggningar, glasytor och SEM-analyser.
Direktnr: 010-516 63 58

Tora Sirkka, civilingenjör i bioteknik
Arbetar i projekt inriktade mot planglas. Har tidigare jobbat med, och undervisat i, 3D-skrivning på Chalmers där hon även deltagit i forskningsprojekt kring nanosäkerhet och biologisk interaktion med nanopartiklar.
Direktnr: 010-516 63 68


Annica Ard Ahl

Annica Ård Ahl, administratör
Arbetar med RISE Glasoch Smart Housing Smålands administration.

Direktnr: 010-516 63 67