Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter


In English IN ENGLISH

Adress
:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.

 

GLAFO KAN GLAS!
Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag.

Det kan t ex gälla planglas (bygg-, fordons- och inredningsglas), mineralull, konst- och hushållsglas, förpackningsglas och gränssnittet till andra material.

Här kan du se en översikt av våra teknikområden och hitta våra kontaktpersoner.

Här kan du se en kort film (4,43 min) som beskriver Glafo:s verksamhet.


Transparent intelligens

Glasets innersta väsen och viktigaste egenskap är transparensen, genomskinligheten.

I kombination med andra transparenta material som metalloxider, tunna metallskikt och transparenta polymerer kan morgondagens produkter med intelligenta multifunktioner skapas.

Smarta fönster, äkta multitouch, transparenta solceller och lastbärande glaskonstruktioner är några exempel.

Glafo gör nu en satsning som döpts till "Transparent intelligens", läs mer här.


På Mobile World Congress visade Ericsson hur multifunktionella fönster kan bli en möjlighet i morgondagens uppkopplade samhälle.
Läs mer här. Foto: Hans Berggren.


BOOST är ett nytt, stort, tvärvetenskapligt projekt där Glafo leder arbetet med att ta fram prototyper i glas och trä.


Välkommen Tora Sirkka nyanställd på Glafo. Läs mer här.


Vårt på vårt nyhetsbrev

Examensarbete på Glafo, läs mer här.

Boken om glas

Läs mer här.

 HEM - OM GLAFO - FORSKNING & UTVECKLING - UTBILDNING
BIBLIOTEK - OM GLASFORSKNINGSFÖRENINGEN GLAFO - FAQ - IN ENGLISH
All information på denna webbplats lyder under följande ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd.