Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50RISE Glas satsar på transparent intelligens

Osynliga tekniska produkter
Transparenta material är en förutsättning för framtida teknik där osynliga funktioner placeras på ytan eller mellan t ex planglas.

Inom begreppet "Transparent intelligens" samlas transparenta produkter med inbyggd intelligens som solskydd, solceller, lastbärande glas, antenner, självrengörande ytor, elektrokroma folier, display med multitouchfunktion etc…

Utvecklingen av transparenta beläggningar
Vi är inne i en mycket kreativ period inom glasområdet där de transparenta beläggningsprocesserna utvecklas.

Från historiens enkla glas som täckte ett hål i väggen och släppte in ljus och värme till 80-talets första transparenta metallskikt som användes till solskydd och över till dagens selektiva, multifunktionella beläggningar som kan reflektera värmestrålning samtidigt som dagsljuset släpps in.

Innovativa, interaktiva och intelligenta produkter
Nya material och funktioner utvecklas som är aktiva, dynamiska och kan reagera på sin omgivning. Funktionerna är interaktiva och produkterna blir intelligenta.

I de teknikgenombrott som är på väg kommer det finnas stora intelligenta, interaktiva, transparenta ytor där informationssamhället 3.0 kan frodas i hemmamiljön, på arbetsplatserna och i samhället.

Glasets styrka kan utnyttjas i byggprodukter
Inom byggnadskonstruktion börjar vetskapen spridas att glasets oerhörda styrka kan användas i lastbärande konstruktioner samtidigt som man kan ge det olika intelligenta funktioner.

Transparensen medför att gränslinjer mellan olika utrymmen kan suddas ut. Inne blir ute, uppe blir nere och kompakta utrymmen kan ges magnifika och luftiga intryck av volym just genom att förbinda olika områden visuellt.

Nytt teknikområde transparent intelligens
I kombinationen av olika transparenta material i innovativa produkter med intelligenta funktioner utvecklar RISE Glas teknikområdet "Transparent intelligens".


Några aktuella projekt

TIME - Transparent Intelligent Materials for Excellence - där målet är att skapa och projektleda samverkansprojekt inom RISE-koncernen (fd SP-koncernen) som fokuserar på glasbaserade produkter utrustade med transparent intelligens, dvs glas med funktion.
Läs mer här.


Smart Housing Småland - där visionen är att Smart Housing Småland är en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.
Läs mer här.

Kontaktperson: Mikael Ludvigsson, tel 010-516 63 54, mikael.ludvigsson@ri.se