Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

Forskning & utveckling
Streck
ProjektUppdrag

Spänningsmätare – SCALP-04

Spänningsmätning och hållfasthetsbedömning planglas
Glafo har skaffat en ny utrustning för att mäta spänningar och bedöma hållfasthet hos planglas, en SCALP-04 (Scattered Light Polariscope) från GlassStress Ltd.

Mätaren kan t ex användas för att:
- följa spänningar som uppstår och förändras i glaset vid belastning
- förvarna om snedbelastning i en konstruktion
- kontrollera härdningsgrad och härdningens kvalitet i termiskt härdat glas
- studera spänningar i värmeförstärkt glas
- bestämma storleken på restspänningar från tillverkningen

Mätning av böjda och belagda glas
Det fungerar bra att mäta även på böjda glasskivor som bilglas, inredningsglas, glas i byggnader och en del hushållsglas. Flera olika belagda glas går också att mäta. På ett floatglas går det bra att mäta från valfri sida oavsett tennskiktet.

Tekniken
Mätaren hålls mot glasytan och en stråle av polariserat laserljus passerar i vinkel genom glasskivan. Variationer i det spridda ljusets intensitet detekteras och spänningar beräknas. Resultatet blir en kurva som visar hur spänningarna varierar genom glasets tjocklek. En mätning tar några sekunder. Vid anisotropa spänningar (olika spänningar i olika riktningar) mäter man i ett par riktningar i samma punkt.

Principskiss SCALP


Typisk spänningskurva uppmätt på termiskt härdat, fem millimeter tjockt, glas. Dragspänningar i centrum (positiva värden), som successivt övergår i tryckspänningar (negativa värden) ut mot båda glasytorna.Tryckspänningarna i ytan är ca 145 MPa, vilket gör glaset ca fem gånger starkare än vanligt ohärdat glas.

Kontaktperson: Maria Lang, tel 010-516 63 56, maria.lang@glafo.se

 HEM - OM GLAFO - FORSKNING & UTVECKLING - UTBILDNING
BIBLIOTEK - OM GLASFORSKNINGSFÖRENINGEN GLAFO - FAQ - IN ENGLISH
All information på denna webbplats lyder under följande ansvarsfriskrivning och upphovsrättsskydd.