Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.

 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

PROJEKT
Glafo driver projekt sprungna ur industrins eller samhällets behov.

Allmän inriktning och resultat redovisas i rapporter, tidskrifter och som föredrag på olika branschmöten.

Detaljerade resultat rapporteras till de företag som deltar i projekten.

Många projekt berör materialutveckling, miljö och/eller kvalitet. Resultaten kan t ex leda till nya funktioner, minskad miljöpåverkan och/eller ett bättre utbyte i industrins processer.

PÅGÅENDE PROJEKT
- Glasdeponier – från usch till resurs! - NYTT
- COMPMETHGLASS - NYTT
- Lätta innovativa material för effektiva solcellsmoduler (LIMES) - NYTT
- Framtagning av Smart Housing Smålands bostadsmodul 1.0 - NYTT/SLUT
- Produktnära prototyp 2014 - NYTT
- Ett samarbete för framtiden inom svensk glasforskning

- Förband för floatglas
- Testbädd för nya solenergilösningar
- Marknadsanalys/förutsättningar för transparent intelligens i bostadstillämpningar
- Deglars påverkan på glasets kvalitet

- Smart Housing Småland
-
Kemisk härdning av planglas genom ångdeposition och in-line alkalimetall-jonbyte
- WoodWisdom - Load Bearing Timber Glass Composites (LBTGC)

- TIME - Transparent Intelligent Materials for Excellence
- European COST action on structural glass

AVSLUTADE PROJEKT
-
Processoptimering av skumglasproduktion
- Byggnaders ljusinsläpp i förändring
- Akustik i bostäder med mycket glasytor
- Små prototyper

- Innovativt konstglas
- Nästa generations täckmaterial till växthus
- Prototypverkstad
- Utveckling av kostnadseffektiv optisk fiber för solljusbelysning
- SåNätt
- Utvärdering solskyddsfilmer
- Funktionella glasytor

- Transparent intelligens
- Förstudie arkitektur kopplat till planglasutveckling
-
Glaspaneler i våtutrymmen och kök
- Polering av glas med vattenskärteknik
- Förstudie - Glas till solceller och solfångare
- Grön tillväxt som drivkraft för utfasning av oönskade ämnen

-
Nano byggnadsmaterial - strategier för tillämpning inom känsliga offentliga miljöer
-
Reptålighet hos planglas
- Linnéuniversitetets färgsystem – ett expertsystem för att simulera och visualisera färgat glas
- Glas och trä i samverkan – innovativa byggprodukter med mervärde
- Aktiviteter för planglasintressenter
- Identifiering och eliminering av glaskeramer vid återvinning av glas
- Flytbarhet hos glasullssmältor
- Krympning hos mineralull
- Ny typ av optisk fiber för energisparande solljusbelysning i byggnader och tunnlar
- Kristallisationsstudie av några olika stenullssammansättningar
- Karakterisering av solcellsglas: förstudie om antimons mobila egenskaper
- Utopiska?! konstruktioner med pelare och balkar av glas

- Boken om glas på engelska
- Modifiering av diskmaskiner för tablettdosering
- Glasull – mätning av workability i glas uttaget från produktion
- Alabasterglas - färgat opalinglas
- Hårda glasytor
- Ersättning av bor i konstglas
- SPA, Alternativ till syrapolering av konstglas - förstudie
- Ersättning av selen i flaskglas
- Studier av flytbarheten hos glasullsmälta
- Glassammansättningens inverkan på hårdheten
- Förbättrad funktionalitet hos självrengörande och antibakteriella ytbeläggningar
- Selenrubinglas
- Luttring
- Ytanalysmetoder diskade glasytor

- Samband mellan glasproduktion och glasresistens
- Reaktiv mäng
- Glasstruktur i mineralull
- Återvinning av glasskärv - från avfall till resurs
- FUNCOAT
- Återanvändning av färgad skärv
- Antimon-immobilisering med zeoliter
- Kemisk härdning av planglas - förstudie
- Ytstudier genom lakning

- Röda glas
- Industrianpassning av röda glas färgade med molybdenkalkogenidpigment

- SEM-demo
- Spektrofotometri
- Nya degelmaterial med förbättrad korrosionsresistens
- Testmetoder för att bedöma kemisk resistens
- Metodutveckling rep- och slaghållfasthet
- Viskositetsberäkning system "lättsmält glas"
-
Färgoptimering av flaskglas med kobolt och selen
- Disk- och slagtåliga glas
- Lättsmält glas
- Guldrubin

- Gasers löslighet - kemisk luttring
- Boken om glas
- Biobränsleanvändning och flameless oxidation i degelugnar för smältning av konst- & hushållsglas
- Lättsmältande blyfria glas
- Nya degelformat - förstudie
- Virtual Glass Academy - a pedagogical model for e-learning with multimedia support
- Förbättrat kontroll- och reglersystem vid tillverkning av rörglas - HQ-COSYS
- Samband mellan redoxaktivitet och färg
- Kontinuerlig fluoridmätare
- Retention av Selen i förpackningsglas
- Dynamisk laktest av isolerfiber
- Framtagning av alternativa glasfärger med förbättrade egenskaper
- Formbarhet - fiberglas
-
Insmältning, skumning och blåsbildning i kristallglas
- Faktorer för teoretisk beräkning av utvidgningskoefficienten alfa
- Laserbränning av emaljfärger
- Luttring med sulfatföreningar
-
Mäng för nitratfri luttring
- Luttring med ceriumoxid
- Termisk interaktion mellan Fe och Se i förpackningsglas
- Kylrörsmätningar
- Återanvändning av gjuterisand

- Kompetensöverföring - studiohyttor
- Kompetensöverföring - glasförädlare
- Opalvit för belysningsprodukter

-
Virtuell glasakademi - förstudie
- CRAFT - ”Evaluation of the biosafety of lead substitutes used in the manufacture of unleaded crystal”
- Nitratfri luttring
- Industrianpassning av nya degelmaterial
- Färgat opalglas
- Korrosion stenullsmältor - eldfast material
- Ny teknik för smältning/uppvärmning
- Redoxkontroll vid fibertillverkning
-
Defekter orsakade av metalliska partiklar i förpackningsglas
-
Mekaniska egenskaper hos kristallglas