Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 RISE Glas driver projekt sprungna ur industrins eller samhällets behov.

Allmän inriktning och resultat redovisas i rapporter, tidskrifter och som föredrag på olika branschmöten.

Detaljerade resultat rapporteras till de företag som deltar i projekten.

Många projekt berör materialutveckling, miljö och/eller kvalitet. Resultaten kan t ex leda till nya funktioner, minskad miljöpåverkan och/eller ett bättre utbyte i industrins processer.

Nyhetsbrev
I RISE Glas nyhetsbrev, som ersätter det tidigare Nyhetsbrev Glafo. Här får du information om våra öppna projekt med mera cirka fyra gånger per år.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.