Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

FLYTBARHET HOS GLASULLSSMÄLTOR


Målet är att finna samband mellan glasullssmältor råvarublandningar och avvikelser i fibreringsegenskaper genom studier och optimering av kombinationer med råvaror.


Under 2010 renoverades smältugnen för mineralull på Glafo och årets projekt kommer att innebära fler smältförsök. Den första jämförelsen är med två olika sorters skärv. För detta krävs en noggrann analys av sammansättningen hos skärven men även att viskositeten bestäms för de två olika proverna. Ytterligare två försök ska köras under året men det är ännu inte bestämt vilka variabler som ska varieras.


ANDRA AKTUELLA PROJEKT