Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


POLERING AV GLAS MED VATTENSKÄRTEKNIK – GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLINGMålen är att:
- utveckla en miljöanpassad poleringsteknik som ger samma ytfinhet som en syrapolerad yta; för en plan yta, ett skär och ett hål både i planglas och kristallglas
- skapa ett nätverk inom området
- anställa en person inom vattenskärning
- ta fram en prototypanläggning för glaspoleringLadda hem pressreleasen om projektet här.


Bakgrund
Glas blir allt vanligare både som byggnadsmaterial och för inredningsändamål. När glas används i konstruktioner är en vanlig teknik att använda hål och genomgående bultar. Genom att polera kanterna kan man göra hålet starkare. Idag finns ingen rationell teknik för att polera små hål eller urtag med skarpa hörn.

Inom konstglastillverkningen idag är det bara syrapolering som är tillräckligt effektiv för att polera mer komplicerade former som hål och skär. Men hantering av syrapoleringen är både dyrbar och riskfylld och det finns ett starkt önskemål från industrin att utveckla tekniker som kan ersätta den.

Det finns försök som visar att det går att polera glas med vattenskärning till motsvarande ytfinhet som fås vid syrapolering. Tekniken har dock inte tillämpats på konstglas eller utvecklats för industriell behandling av planglas. Genom att utveckla och anpassa vattenskärtekniken till polering skulle den kunna bli ett miljöanpassat alternativ till syrapolering.

Genomförande
Första delen av projektet innebär utveckling av tekniken att polera med en vattenjetstråle. När man skär med vatten använder man höga tryck och sand. Vid polering måste troligen trycket på strålen minskas kraftigt. För att få en yta som är lika fin som en syrapolerad yta fungerar inte sand utan andra polermedel måste användas. Poleringstekniken ska sedan tillämpas på hål och skär.

Det är idag inte klart vilken analysmetod som är bäst för att kunna analysera och bedöma polerresultatet. En lämplig teknik måste identifieras och användas för kvalitetsbedömning av resultaten.

För hålen ska även de mekaniska egenskaperna utvärderas och effekten av poleringen av hålen bestämmas.

För att utreda polermetodernas långsiktiga potential ska vi utföra en strategisk hållbarhetsanalys. Syftet är att säkra att vi utvecklar en ny alternativ poleringsmetod som blir kommersialiserbar för industrin.

Projektet drivs av:
Glafo i nära samarbete med Swedish Waterjet Laboratory.

Finansiärer
EG:s struktrufonder, Glafo, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Swedish Waterjet Laboratory, Lunds universitet samt Orrefors Kosta Boda, Glasteknik i Emmaboda, Water Jet Sweden, KMT, Swede Matic och Pilkington.

Ladda hem informationsblad om projektet här.
ANDRA AKTUELLA PROJEKT