Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

GLASULL – MÄTNING AV WORKABILITY I GLAS UTTAGET FRÅN PRODUKTION

Målet är att mäta avvikelser i fibreringsegenskaper när råvaror, i första hand skärvtillsatserna, förändras.


I det här projektet kommer vi att komplettera tidigare genomförda mätningar så att vi får ett bättre statistiskt referensmaterial att ha som utgångspunkt vid mätningar av glas från produktion. Referensmaterialet ska byggas upp för både Glava och Isover.

Under en specifik period tas prover från produktionen för mätningar av fibreringsegenskaperna i den utrustning uppbyggd för dessa studier.

Proverna definieras som bra, mindre bra eller dålig fibrering. Dessutom noteras om ändringar gjorts i skärvtillsatser. Resultaten jämförs med referensmaterialet för att få en bild av variationen av fibreringseffekten.ANDRA AKTUELLA PROJEKT