Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

GLASULL – MÄTNING AV WORKABILITY I GLAS UTTAGET FRÅN PRODUKTION

Målet är att mäta avvikelser i fibreringsegenskaper när råvaror, i första hand skärvtillsatserna, förändras.


I det här projektet kommer vi att komplettera tidigare genomförda mätningar så att vi får ett bättre statistiskt referensmaterial att ha som utgångspunkt vid mätningar av glas från produktion. Referensmaterialet ska byggas upp för både Glava och Isover.

Under en specifik period tas prover från produktionen för mätningar av fibreringsegenskaperna i den utrustning uppbyggd för dessa studier.

Proverna definieras som bra, mindre bra eller dålig fibrering. Dessutom noteras om ändringar gjorts i skärvtillsatser. Resultaten jämförs med referensmaterialet för att få en bild av variationen av fibreringseffekten.ANDRA AKTUELLA PROJEKT