Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


IDENTIFIERING OCH ELIMINERING AV GLASKERAMER VID ÅTERVINNING AV GLAS

Målet är att kunna identifiera och separera glaskeramer från insamlat glas för att kunna leverera en returglasråvara av mycket hög kvalitet.


Bakgrund
Glas kan i princip återvinnas ett obegränsat antal gånger utan att förlora sina egenskaper. Återvinningen är oerhört viktig ur många synounkter. Det bevarar naturtillgångar och minskar energibehovet vilket i sin tur medför lägre utsläpp av växthusgaser.

Över 95 % av de förbrukade glasförpackningarna samlas in och återvinns i Sverige. För att kunna återanvända det insamlade glaset i nya produkter är det oerhört viktigt att det processade returglaset är av hög kvalitet, dvs väl sorterat.

Föroreningar i form av porslin, keramik och glaskeramer orsakar produktionsproblem för glastillverkare. Dessutom kan de nya produkterna få glasfel form av sten eller knotor (se bild) som innebär att de måste kasseras.


Knota som uppstått i väggen på en flaska på grund av glaskeramer.

Förekomsten av glaskeramer i insamlat returglas har på senare tid ökat. Detta orsakar problem på sorteringsanläggningarna.

Glaskeramer kan antingen vara transparenta eller opaka och är mycket lika glas vid en visuell betraktelse. Glaskeramer har dock helt andra egenskaper än glas.

För att separera glaskeramer som hamnat fel vid insamlingen behövs olika kompletterande verktyg på sorteringsanläggningarna. Glafo kommer tillsammans med industrin bland annat att kartlägga vilka glaskeramer som finns på den skandinaviska marknaden, vilken sorteringsutrustning det finns för att separera glaskeramer från processen (on-line och off-line) samt ge glasteknisk utbildning riktad till teknisk personal på sorteringsanläggningarna.ANDRA AKTUELLA PROJEKT