Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

HÅRDA GLASYTOR


Målet är att få mer kunskap om glasets repkänslighet och hur den kan undersökas.


Bakgrund
Under förstudien ”Metoder för underhåll, rengöring samt återställande av glasytor” kom det fram att det i färdiga byggnader förekommer beläggningar och förändringar i ytan pga luftföroreningar samt väder och vind. Det största problemet är dock repor.

Redan innan glaset hamnar i sin slutliga funktion kan problem uppstå som t ex sugmärken, repor och fuktskador. Förstudien visar att repor är ett problem och att det här finns utrymme för mer undersökningar.

Genomförande
I projektet kommer en litteraturstudie att göras inriktad mot glasets repkänslighet och hur glaset kan förbättras för att minska repkänsligheten. Förslag till en lämplig metod för att testa repkänsligheten kommer att tas fram och testas på några belagda och icke belagda glas.
ANDRA AKTUELLA PROJEKT