Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

HÅRDA GLASYTOR


Målet är att få mer kunskap om glasets repkänslighet och hur den kan undersökas.


Bakgrund
Under förstudien ”Metoder för underhåll, rengöring samt återställande av glasytor” kom det fram att det i färdiga byggnader förekommer beläggningar och förändringar i ytan pga luftföroreningar samt väder och vind. Det största problemet är dock repor.

Redan innan glaset hamnar i sin slutliga funktion kan problem uppstå som t ex sugmärken, repor och fuktskador. Förstudien visar att repor är ett problem och att det här finns utrymme för mer undersökningar.

Genomförande
I projektet kommer en litteraturstudie att göras inriktad mot glasets repkänslighet och hur glaset kan förbättras för att minska repkänsligheten. Förslag till en lämplig metod för att testa repkänsligheten kommer att tas fram och testas på några belagda och icke belagda glas.
ANDRA AKTUELLA PROJEKT