Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


GLAS OCH TRÄ I SAMVERKAN – INNOVATIVA BYGGPRODUKTER MED MERVÄRDE


Målet är att genomföra tre forsknings- och ett resultatspridningsprojekt, etablera ett nätverkssamarbete, anställa två doktorander, genomföra tre tema/seminariedagar och att ta fram minst en ny prototyp till byggkomponent av glas och trä.


En artikel om mitt-seminariet 25 november 2009 kan laddas hem som pdf här.
Se en mp4-film från belastningtest av en första glas- och träbalkprototyp i november -09 här.
Artikel i Husbyggaren, nr 4, 2009 kan laddas hem som pdf här.
Artikel i tidskriften Glas, nr 1, 2010 kan läsas här.
Rapporten Timber/Glass Adhesive Bonds - Experimental testing and evaluation methods kan laddas hem här.

Rapporten Timber/Glass Adhesively Bonded I-beams kan laddas hem här.


Tillväxtverket har lyft fram glas- och träprojektet som innovativ miljö och gott exempel! De har gjort en film som berättar om projektet och en om innovativa miljöer där vi finns med.


En omfattande slutrapport över delprojektet energi och miljö (Glafo-rapport 2012:P80015, ISBN:978-91-633-9930-5) kan laddas hem här.


Delrapporter
Här kan du läsa mer om vad som hände i projektet.

Examensarbete från Lunds tekniska högskola
Fredrik Olsson gjorde sitt examensarbete "Fuktberäkningar av bärande glas- och träparti baserat på exempel från projektet. Ladda hem hans examensarbete i pdf-format här.

Bakgrund
Inom byggbranschen finns ett nyvaknat intresse för avancerad användning av träet som byggnadsmaterial. Vidare kan man notera ett stort intresse att utnyttja glasets estetiska egenskaper i t ex stora uppglasade ytor. Samtidigt uppstår frågan hur glas kan utnyttjas som en del i det bärande systemet. Det är just i detta segment som det finns stora möjligheter att utveckla nya vidareförädlade byggprodukter som skapar utvecklingspotential för industrin.

Dagens arkitektur söker nya uttryck, öppna planlösningar och stora glaspartier vilket ställer nya krav. Energisparkraven som nyligen kommit i de nya byggnormerna, hur kommer dessa att påverka utseendet i våra framtida bostäder? Kan man kombinera trä och glas i bärande konstruktioner? Vilka möjligheter ger i så fall detta vad gäller gestaltning, tekniska egenskaper som bärighet, svikt, ljud, deformationer, brand och energi? Möjligheterna är många, frågorna också.

Projektsammanfattning
Projektet ska bygga upp ny tillämpad kunskap inom ett flertal ämnesområden. Huvudidén är att vidareförädla träråvara och planglas till standardiserade, innovativa, byggkomponenter och system. I delprojekten ”lim, stabilitet bärförmåga”, ”energi och miljö”, ”arkitektur och gestaltning” sker teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad i samverkan mellan de deltagande forskningsaktörerna och industrirepresentanter. Komponenterna och systemen skall kunna användas i nybyggnation och vid ombyggnation, för att skapa goda boendemiljöer ur både säkerhets-, innemiljö- och energiperspektiv.

För att på bästa sätt kunna sätta ihop trä med glas behövs en grundkaraktärisering av de kemiska och fysikaliska egenskaperna ur detta perspektiv. Man behöver dessutom bestämma egenskaperna för kombinationen av glas och trä i sammansatta strukturer. Exempel på sådana undersökningar kan vara ytkaraktärisering, materialkomposition, kompatibilitet mellan vidhäftare och limmer, styrka, styvhet och seghet.

Projektet drivs av
Glafo i nära samarbete med Linnéuniversitet och Lunds universitet.

Finansiärer

samt industrin i referensgruppen genom
Emmaboda glas, Forserum Safety Glass AB, GFAB i Kalmar, LBE arkitekt AB, Osby Glas AB, Pilkington Floatglas AB, Sika Sveriga AB, SP Trätek, Svensk Planglasförenings service AB, TMF, Trä och Möbelindustriförbundet, Tremco-illbruck AB


ANDRA AKTUELLA PROJEKT