Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


GLASSAMMANSÄTTNINGENS INVERKAN PÅ HÅRDHETEN


Målet är att studera eventuella skillnader i hårdhet hos olika stenullsammansättningar.Bakgrund
I ett tidigare projekt"Glasstruktur i mineralull" studerades fyra smältor tillverkade från olika råvaror men med likartad slutlig sammansättning. Vid analys fick man något olika resultat för smältorna. Vi vet idag inte hur kristallisationen påverkar hårdheten och kommer att studera det vidare.

Genomförande
I projektet ska titans inverkan på kristallisationen studeras. Smältor med och utan titan eller andra groddbildare ska utföras. Olika smältors hårdhet ska bestämmas.ANDRA AKTUELLA PROJEKT