Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


ERSÄTTNING AV BOR I KONSTGLAS

Målet är att ta bort bor ur konstglas utan att försämra glasets egenskaper.


Arbetet inleds med en inventering av aktuella glassatser. Glasens egenskaper beräknas med och utan bor och i slutfasen görs kontrollerande mätningar. De egenskaper som i första hand är aktuella är förutom kristallisation även viskositet, termisk utvidgning och kemisk resistens.

Som avslutning smälts något av de nyutvecklade glasen i pilotskala på glasbruk för verifiering av egenskaperna, samt för att få fram underlag för vidare studier.


ANDRA AKTUELLA PROJEKT