Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


SPA, ALTERNATIV TILL SYRAPOLERING AV KONSTGLAS - FÖRSTUDIE

Målet är att kartlägga poleringsmetoder som används inom olika glas- och metallbranscher för att se om någon skulle kunna utvecklas för att ersätta syrapolering av konstglas.
Förstudien genomförs i form av en litteraturstudie för att kartlägga och utvärdera vilka metoder (syra-, flam-, laser-, mekanisk etc) som förekommer för att polera i första hand glas och metall. Detta kompletteras med studiebesök.ANDRA AKTUELLA PROJEKT