Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


YTSTUDIER GENOM LAKNING

Målet är att utveckla och verifiera metodiken att kvantifiera koncentrationsgradienter i ytbehandlade glas genom kontrollerad lakning.
Glasytan är viktig för glasets egenskaper. Den kan behandlas för att ge glaset nya funktioner. Behandlingarna ger i de flesta fall upphov till koncentrationsgradienter i materialet.

För produktutveckling och kvalitetskontroll kan man behöva bestämma koncentrationsgradienten av ett ämne, eller fördelningen av ett visst oxidationstal, från ytan och in i bulken.

En metod för att kvantifiera koncentrationsgradienten är genom kontrollerad lakning. Genom lakning med fluorvätesyra kan glaset lösas upp. Syrans koncentration påverkar upplösningshastigheten.
Lakutrustningen kan variera men består i princip av en slangpump, en vätskecell för IR-mätningar samt en fraktionssamlare.

Tekniken med kontrollerad lakning har tidigare använts med gott resultat på floatglas, ytfärgat glas och stenullsfibrer i projektet "Spektrofotometrisk kvantifiering av färgande element i glas".

Metodiken kommer att vidareutvecklas i samband med tillämpning på andra aktuella projekt som projektet "Kemisk härdning av planglas".

ANDRA AKTUELLA PROJEKT