Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


YTSTUDIER GENOM LAKNING

Målet är att utveckla och verifiera metodiken att kvantifiera koncentrationsgradienter i ytbehandlade glas genom kontrollerad lakning.
Glasytan är viktig för glasets egenskaper. Den kan behandlas för att ge glaset nya funktioner. Behandlingarna ger i de flesta fall upphov till koncentrationsgradienter i materialet.

För produktutveckling och kvalitetskontroll kan man behöva bestämma koncentrationsgradienten av ett ämne, eller fördelningen av ett visst oxidationstal, från ytan och in i bulken.

En metod för att kvantifiera koncentrationsgradienten är genom kontrollerad lakning. Genom lakning med fluorvätesyra kan glaset lösas upp. Syrans koncentration påverkar upplösningshastigheten.
Lakutrustningen kan variera men består i princip av en slangpump, en vätskecell för IR-mätningar samt en fraktionssamlare.

Tekniken med kontrollerad lakning har tidigare använts med gott resultat på floatglas, ytfärgat glas och stenullsfibrer i projektet "Spektrofotometrisk kvantifiering av färgande element i glas".

Metodiken kommer att vidareutvecklas i samband med tillämpning på andra aktuella projekt som projektet "Kemisk härdning av planglas".

ANDRA AKTUELLA PROJEKT