Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


ANTIMON-IMMOBILISERING MED ZEOLITER


Målet är att i laboratorieförsök minska det totala innehållet av antimon i processvatten från glasindustrin med en faktor tio.


Bakgrund
Inom glasindustrin finns det ett behov att rena processvatten från antimon. Genom att använda zeoliter kan tungmetaller separeras.

  Zeoliter är en grupp aluminiumsilikater som kan optimeras för att adsorbera metalljoner.

Zeoliter innehåller ett tredimensionella nätverk av aluminium-, kisel- och syreatomer som ger upphov till en uppsättning av kanaler och hålrum som för varje zeolit har bestämd diameter (0,3–1,2 nm). Detta ger en porositet som är specifik för varje zeolit.

Eftersom olika zeoliter har kanaler med olika diameter begränsas adsorptionen för en viss zeolit av storleken på de molekyler som ska adsorberas. Det används bl.a. för torkning, rening och separation av gaser i industriella processer.

Antimon finns i två oxidationstal, tre- respektive femvärt. Oxidationstalet påverkar bland annat metallens toxicitet och adsorptionsförmåga. Trevärt antimon har tio gånger högre toxicitet än femvärt antimon.

Genomförande
Vi börjar med att verifiera analysmetoder för antimon och välja lämplig zeolit. Därefter ska adsorptionens pH-beroende samt inverkan av antimons oxidationstal på adsorption studeras.ANDRA AKTUELLA PROJEKT