Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


SPEKTROFOTOMETRISK KVANTIFIERING AV FÄRGANDE ELEMENT I GLAS

Projektets mål är en snabb och säker kvantifiering av färgande komponenter i glas. Kvantifiering och karakterisering ska kunna ske direkt i glaset med liten eller obefintlig provberedning.


Arbetet med att utveckla en snabb och säker kvantifiering av färgande element i glasprov kommer att ske i samarbete med andra aktuella projekt.

Spektrofotometrisk analys direkt på glasprov
Försök inleds för att se hur vi ska kunna analysera färgande komponenter direkt i glaset. De spektraldata som kommer fram vid den spektrofotometriska analysen av glasprov ska korrigeras för spritt ljus.

Kvantifiering av färgande spårämnen

Kobolt och nickel används både som färgmedel och för avfärgning. Kobolt är starkt färgande och dess nivå i glaset ligger under våra normala detektionsgränser.

Vi kommer att prova att kvantifiera halten kobolt, selen och järn för att om möjligt förbättra korrelationen mellan provernas verkliga innehåll av färgande element och spektra.

Anlöpningsstudier
Optimering vid anlöpningsstudier kan ske med hjälp av en spektrofotometer som snabbt kan skanna över det synliga våglängdsområdet. Detta kan göras upprepade gånger med några minuters mellanrum för att kunna följa de snabba färgförändringar som kan ske vid höga temperaturer.

ANDRA AKTUELLA PROJEKT