Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

RÖDA GLAS (P4451)


Målet är att överföra kunskap till fullskalig industriproduktion vid tillverkning av nya typer av röda glas och därmed visa vilka miljövänliga möjligheter det finns.


Efterfrågan på röda glas är stor. Traditionellt innehåller dock dessa kadmium som färgande ämne. Det ger färger i hela spektrat från gult via orange och rosa till en starkt röd färg. Kadmium är dock ett giftigt ämne som inte ska användas.

Glafo har utvecklat flera andra sätt att få fram olika röda färgtoner i laboratorieskala. De är dock idag betydligt dyrare än kadmium och / eller ställer större krav på produktionsprocessen.

I projektet ska vi arbeta med tidigare laboratorieresultat och prova dem i fullskalig produktion för att visa de möjligheter som idag finns att tillverka miljövänliga röda glas.


AKTUELLA PROJEKT