Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


AKTIVITETER FÖR PLANGLASINTRESSENTER


I ett samarbete som startat mellan olika planglasorganisationer, planglastillverkare och Glafo är målet att bygga upp forskning, utbildning och nätverk.


En grupp från Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening, MTK, Glafo, Lunds tekniska högskola, Pilkington och Emmaboda Glas har bildats för att bygga upp forskning, utbildning och nätverk mellan olika glasaktörer och intressenter.

Inspirationskurs om glas, klar
En ”Inspirationskurs glas i byggande” för universitet och högskolor har tagits fram av Glafo.

Kursmaterialet är indelat i sex lektioner. Om du trycker på bilden laddar du hem pdf-versionen. En CD med PowerPoint-material som inkluderar lärarkommentarer kan beställas från GBF.

1. Glas - introduktion
- Glashistoria
- Vad är glas?
- Råmaterial
- Exempel på användningsområden
- Exempel på tillv.tekniker förr och nu
- Viktiga funktioner hos glas
- Olika egenskaper hos glas
- Om härdat glas
- Referenser
2. Glas med inbyggda funktioner
- Isolerrutor och U-värde
- Energisparglas och solskyddsglas
- Elektriskt ledande glas
- ”Självrengörande glas”
- Säkerhets- och skyddsglas
- Avskärmande glas
- Larmade glas
- Konfrontationsglas
- Smarta glas
- Inbyggda solfångare
3. Glas inomhus
- Skärmväggar
- Väggpanel
- Ytor klädda med glas
- Glas bakom ytor
- Brandskyddad innervägg
- Dörrar och räcken
- Golv- och trappglas
- Undertak
- Personsäkra glas
4. Glas utomhus
- Att välja rätt glas
- Något om profiler i fönster
- Kondens
- Ljud och glas
- Sol och glas
- Reflexfritt glas
- Glas som lastbärande material
5. Glas i tak och fasader
- Glastak
- Överglasningar
- Inglasningar
- Balkonger
- Glas i fasader
- Glasfasadens utseende
- Exempel på olika fasadtyper
6. Glas – intryck och uttryck
- Glas och ljus
- Fönster
- Olika sätt att bearbeta glas
- Hål och urtag
- Screentryck
- Laminering
- Blästring
- Böjda glas
- Glasbetong
- Trender

Kursen bygger på material från:
- Boken om glas. Flygt, E. red. (2005). Glafo. ISBN: 91-631-6256-3.
- Bygga med glas. Carlsson, P-O (2005). Glasbranschföreningen. ISBN: 91-631-7680-7
- Emmaboda glas utbildningsmaterial
- Tidskriften ”Glas”, ISSN: 1651-4580
- Pilkingtons utbildningsmaterial

Glasdagarna i Växjö
Tidigare har ”Glasdagarna i Växjö” arrangerats, en konferens som riktar sig till utbildningsansvariga inom bygg-, arkitekt- och designutbildningar på högskolenivå.

Syftet är att bygga ut nätverket samt inspirera, informera och föra samtal kring glas.

AKTUELLA PROJEKT

 
  En artikel från Virtuell Glasteknisk tidskrift, nr 005, om urpremiären för Glasdagarna i Växjö, kan laddas hem här.