Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag


REAKTIV MÄNG


Målet är att använda alternativa råmaterial som bidrar till en mindre gasmängd i mängen från början och förbättrar smältprocessen på ett sådant sätt att mindre andel skärv behöver tillsättas.


Bakgrund

Det finns ett ökande behov av skärv vid smältning av glas. Anledningen är att man idag arbetar ur deglarna på ett helt annat sätt än tidigare. De nya kristallglasen behöver något längre tid för att smälta i deglar och glaset är svårare att få blåsfritt. För att uppnå högt ställda krav på kvaliteten behövs en kompensation för urarbetade deglar i form av en ganska hög skärvtillsats.

Genomförande
I projektet vill vi uppnå förbättrade mängreaktioner genom att byta olika råvaror utan att för den skull ändra på glassammansättningen. Principen är att göra mängen så gasfri som möjligt från början med undantag av luft! Det kan ske genom att t ex använda råvaror som inte innehåller koldioxid och råvaror med annan kornstorlek.

Ett första steg blir att inventera vilka alternativa råvaror som finns att tillgå och kostnaderna för dessa.
Dessa råvaror testas sedan i insmältningsförsök enligt Glafos standardmetod.

På glaspuckar kan man sedan med ett speciellt bildbehandlingsprogram både räkna blåsor för luttringsstudier och göra en kvantitativ uppskattning av osmält material för att kvantifiera insmältningsegenskaperna.

AKTUELLA PROJEKT