Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

ÅTERANVÄNDNING AV FÄRGAD SKÄRV (P9907)

Projektets mål är att generera kunskap så att industrin ska kunna återanvända en del av den skärv som idag kasseras på grund av att den innehåller färgglas.

Bakgrund
Kasserat glas, som uppkommer genom t ex spill i produktionen, körs till deponi. Det medför stora kostnader för glasindustrin och är inte i linje med deras miljöpolicy. En stor del av det deponerade glaset anses inte användbart på grund av att det innehåller färgat glas.

Möjlig återanvändning
En potentiell möjlighet för färgskärven är att återanvända den som tillsats i klarglas. En förutsättning för detta är att man fastställer samband mellan olika skärvkvaliteter, fysikaliska avfärgningstillsatser samt accepterad gråton för olika produktgrupper.

För att dölja missfärgning i klarglas som orsakas av den återanvända färgskärven tillsätts avfärgningsmedel som gör att glaset får en neutral grå färg. Det är viktigt att glaset ger ett bra intryck så det gäller att hitta en balans mellan hur mycket skärv och avfärgningsmedel man kan tillsätta utan att försämra glasets utseende.

Genomförande
En konstant mängd skärv tillsätts i klarglaset. I de olika smältförsöken varieras avfärgningsmedel och halt. Glasets färg mäts spektrofotometriskt och färgtonen bestäms med hjälp av CIE L*a*b- färgkoordinater. Resultatet från färgsystemets koordinater och tillsatt halt avfärgningsmedel används för att genomföra en beräkningsmodell för hur mycket avfärgningsmedel som ska tillsättas för önskad avfärgningston i glaset.

AKTUELLA PROJEKT