Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

GULDRUBIN (P9905)

Målet är att hitta tillsatsämnen som framkallar guldrubinfärgen direkt vid formningen så att man slipper värmebehandla glaset.

Figur 1 En guldrubinfärgad kanna.

Bakgrund
Att färga glas med guld är ett miljövänligt alternativ men ger bara en specifik nyans av rött, se figur 1. Färgen uppstår när det bildas mycket små guldpartiklar i glaset. Partiklarna växer till precis rätt storlek då man värmebehandlar det färdiga glaset på ett kontrollerat sätt, se figur 2. För få ett korrekt resultat krävs både rätt tid och temperatur för värmebehandlingen och ett basglas med lämplig sammansättning. Guldrubinrött är därmed inte helt enkelt att få fram.

Figur 2 Anlöpningsfärger som guldrubin bildas genom att kolloidala partiklar under värmebehandling växer till sådan storlek att färger framträder. Storleken på partiklar som ger färg är mellan ca 10 och 80 nm.

För att bättre kunna förstå och styra guldrubinen krävs att man förstår de grundläggande processerna som påverkar bildandet av guldrubin, dvs guldets löslighet, kärnbildningsförmåga och tillväxt.

Den första delen av projektet utgick vi från ett kommersiellt glas. Förhållandet mellan guld- och selenhalten varierades och även tid och temperatur för värmebehandlingen.

I den andra delen används en förenklad glassammansättning. Det gör att det blir lättare att studera enskilda komponenters inverkan på utvecklingen av guldrubinfärgen. De komponenter som studerats är selen, tenn, antimon, bly, vismut, titan och järn.

När det förenklade glaset användes och man bara tillsatte guld och selen erhölls rätt färg direkt vid tillverkningen. Selen är den tillsats som har visat sig ha störst betydelse för att erhålla guldrubinrött. Det är dock inte klarlagt hur selenet fungerar.

AKTUELLA PROJEKT