Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

DISKRESISTENTA OCH SLAGTÅLIGA GLAS (P4448)

Måket är att utveckla glas som klarar maskindisk och är tåligare mot repor och slag än dagens glas. Glas ska vid normal hantering kunna användas dagligen under tre till fem år utan att behöva kasseras på grund av ytskador. Vi ska också ta fram instruktioner till konsumenterna om hur de ska hantera sina glas för att de ska hålla så länge som möjligt.


Konsekvens av ökad användning av diskmaskiner
Användningen av diskmaskiner i hushållen ökar ständigt. Kristallglas, som förr alltid diskades för hand, diskas allt oftare i maskin. Därmed ökar risken för glasslitage, vilket innebär fler frågor och reklamationer från konsumenterna.

Glas är generellt sett ett mycket beständigt material, men under vissa betingelser, som i en diskmaskin, kan glaset utsättas för större påfrestningar än vad det tål. Den kemiska påverkan i den varma och fuktiga miljön blir så stark att glasytan blir matt.

Framkallning av repor
Ett annat dilemma vid maskindiskning är att glas repar glas. Det innebär att om glasen har kontakt med varandra under någon form av rörelse så repas ytan. Dessutom slits glaset mot andra hårda material. Exempelvis uppstår mikroskopiska repor i ytan av en tallrik genom slitage av knivar och gafflar.

Ytslitage framträder mycket snabbare när glas diskas i maskin än då de diskas för hand. Konsumenterna kan få ett intryck av att glasen har blivit sämre både beträffande diskresistens och mekanisk hållfasthet på grund av detta. Det gör
att glaskvaliteten, den mekaniska hållfastheten och slagtåligheten behöver förbättras.

Miljövänliga diskmedel
Då de nya miljövänliga, fosfatfria, maskindiskmedlen utvecklades beaktades inte att de påverkar glasen negativt. Det gör att glastillverkarna måste utveckla glas som tål de nya diskmedlen samt ge råd till konsumenten hur man lämpligast diskar sina glas.

Tåliga, högkvalitativa restaurangglas
För att stärka och bibehålla konkurrenskraften både mot importerat kristallglas och maskintillverkat glas är det viktigt för svensk manuell glasindustri att utveckla mera diskresistenta och hållfasta glas.

Detta ska både ge fördelar för konsumenterna och bereda vägen för nya marknader. Det finns t ex åtskilliga högklassiga restauranger som vill servera sina goda drycker i svensktillverkade kristallglas. För att tåla de speciella restaurangdiskmaskinernas hantering krävs en utveckling av mycket tåliga glas.

AKTUELLA PROJEKT