Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Forskning & utveckling

ProjektUppdrag

INDUSTRIANPASSNING AV RÖDA GLAS FÄRGADE MED MOLYBDENKALKOGENIDPIGMENT (PR 908)

Målet är att industrianpassa reslutaten från ett doktorandarbete som har resulterat i nya möjligheter att färga silikatglas röda.

Bakgrund
Det stabilaste pigment som är känt och kan användas för att färga glas rött är kadmiumbaserat. Dock bör kadmium undvikas på grund av miljöskäl. Sedan sommaren 2002 pågår ett doktorandprojekt som undersöker olika sätt att rödfärga alkalisilikatglas vid Växjö universitet. I projektet undersöks både mekanismer och strukturkemi i tidigare kända rödfärgande pigment som baseras på guld och koppar. Dessutom undersöks helt nya pigment som skulle kunna rödfärga.

Ett mycket intressant, såväl vetenskapligt som industriellt, resultat är den studie som visar att röd färg uppstår när molybdenkalkogenider tillsätts glaset i en reducerande atmosfär. Den vetenskapliga delen av studien är inte helt klar än. Pigmentets karaktär ska också beskrivas.

I doktorandprojektet undersöks inte om konceptet kan tillämpas vid industriell produktion. Därför ska detta projekt undersöka om resultaten kan tillämpas vid industriell glastillverkning utan att orsaka störningar i process eller miljö.

Genomförande
Glas smälts med olika råvaror som bör ge en röd färg. Glasen bedöms och sorteras inledningsvis visuellt. De kombinationer som ger en röd färg karakteriseras vidare med UV/VIS spektrofotometri.

Industriella glas är lite mer komplexa än det glassystem som använts i doktorandarbetet. Selen, molybden och reduktionsmedel undersöks och de lämpligaste halterna för att bilda rött glas bestäms.

Projektet fortsätter under 2004 och avslutas med en test i industriell skala.

Artikel från KTH
I en artikel från KTH beskrivs den nanotekniska forskningen kring röda glas som projektledaren och doktoranden Torun Bring är en del av. Läs artikeln "Mellan molekyl och material" här.

Doktor på röda glas
Den första december 2006 doktorerade Torun Bring på ämnet ”Red Glass Coloration – A Colorimetric and Structural Study”. Doktorsavhandlingen kan laddas ned från Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek här. Där finns även en sammanfattning av avhandlingen.

AKTUELLA PROJEKT