Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

LÄTTSMÄLTANDE GLAS (PR 444)

Energibesparing med upp till 15 %
Det finns många sätt att spara energi då man ska smälta glas. En möjlighet är att ändra glasets sammansättning så att det inte krävs så mycket energi för att smälta glaset - det blir mera lättsmält. En energibesparing på mellan 10 och 20 % skulle enligt vissa beräkningar kunna vara möjlig på detta sätt.

Ökad livslängd på eldfast material
Projektet har som mål att minska energibehovet med upp till 15 %. Detta kommer också att medföra att eldfast material och ugnskonstruktioner håller längre. Glasets kvalitet förutsätts vara i samma klass som nuvarande kristallglas.

Projektplan
Projektet kommer att genomföras med laboratoriestudier där i första hand smältprocessen studeras. Sedan ska vi övergå till industriförsök där främst energiförbrukning och arbetsegenskaper studeras.

AKTUELLA PROJEKT