Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

LAKTEST IN VITRO AV ISOLERINGSFIBER (PR 375)

Det långsiktiga målet är att ersätta experiment på djur med laktester. På kort sikt är vårt mål att visa att EURIMAs laktester är reproducerbara.

EUCEB
Alla sammansättningar av mineralfiber på marknaden måste idag testas på råttor (in vivo-test) för att de ska bli godkända av EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products).

Då dessa tester är kostsamma, tidskrävande och endast utförs i specialiserade laboratorier är målet att ersätta testerna med tester in vitro, dvs laktester.

Utveckling av laktester
Alla laktester utförs i tre olika laboratorier: Heraklith i Österrike, Paroc i Finland och på Glafo i Sverige.

Vi använder de riktlinjer som publicerats av European Insulation Manufacturers Association (EURIMA) i april 2000 för att genomföra tester på sju olika fibrer som fördelats inom gruppen av laboratorier.

Innan försöken startade förbereddes alla fibrerna på Glafo. Dessutom beslutades om att genomföra försöken vid två olika pH-värden: pH 4,5 respektive pH 7,4.

Preliminära jämförelser visar bra överensstämmelse mellan resultaten som har uppnåtts i de olika laboratorierna.

AKTUELLA PROJEKT