Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

FÖRBÄTTRAT KONTROLL- OCH REGLERSYSTEM VID TILLVERKNING AV RÖRGLAS (PR 615)

Ökad kvalitet på små medicinburkar
Målet är att öka produktionen och förbättra kvaliteten vid tillverkning av små medicinburkar (farmaceuptiska vialer) från glasrör, se figur. För att uppnå detta behöver kontrollsystemet i konvertern förbättras.

vialer

Projektpartners

Förutom Glafo deltar följande partners i det här EU-finansierade CRAFT-projektet:

- SPAMI: italienska tillverkare av maskinerna
- Bunder glas: tyska användare av maskinerna
- Freeman & Harding: engelskt grossistföretag för farmaceutiska förpackningar
- BONUS: tjeckisk distributör av glasförpackningar
- MONICO: italiensk slutanvändare av farmaceutiska förpackningar.

Optimerad tillverkningstemperatur
Ett förbättrat kontroll- och reglersystem ska kunna optimera temperaturen hos varje enskild burk som tillverkas. För att uppnå detta måste temperaturen hos glasmassan mätas och regleras för varje ny burk som formas.

Mätning av godstjocklek
Ett problem vid tillverkningen är att de glasrör man utgår från när man tillverkare burkarna varierar något i godstjocklek. Det innebär att mängden glas som måste smältas till varje burk varierar. Godstjockleken kommer därför att mätas kontinuerligt i den nya tillverkningsprocessen och mängden glas kommer att optimeras utifrån detta.

Glafos roll kvalitetskontroll
Glafos roll är att kvalitetskontrollera produkterna före respektive efter projektet. Det stora arbetet kommer dock att vara att relatera kvalitets- och produktionsparametrarna hos produkten.

Mätning av bottentemperatur

En produktionsparameter är t ex den temperatur som glaset får då bottnen formas. Denna temperatur kommer att registreras för ett stort antal burkar för att sedan korreleras med experimentellt bestämd alkaliutlakning och korreleras med bottnens godstjockleksfördelning i burken.

Projektet är på två år och beräknas avslutas 2003.

AKTUELLA PROJEKT