Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

LASERBRÄNNING AV EMALJFÄRGER (PR 427)
Svenskt glas dekoreras främst genom målning med s k emaljfärger. Målningen utförs manuellt. För att förglasa emaljfärgen bränns det målade glaset i en ugn vid ca 500 oC. Den maximala bränntemperaturen begränsas av glasets mjukningstemperatur.

Färgens hållbarhet
Bränningsprocessen innebär vissa nackdelar. För att flyta ut vid så låg temperatur som 500 oC måste emaljfärgen ha en mycket låg viskositet. Den har därför också en försämrad kemisk resistens och målade glasprodukter bör inte diskas i diskmaskin. Trots att en relativ låg bränntemperatur används, så är den nära de temperaturer där glasen mjuknar. Bränningsprocessen kan även vid små gradienter i ugnen leda till att en del glas deformeras och måste kasseras.
  Laserbränd emaljfärg

Laserbrända emaljfärger. Resultat av försök med olika lasereffektnivåer.
   

Koncentrerad laser bränner målade ytan
Projektet har som mål att anpassa en laserteknik, som koncentrerar energin på glasens målade yta, så att den kan användas för att bränna emaljfärger på glas.

Ökad hållbarhet
Med denna teknik bör man kunna bränna mer högviskösa emaljfärger som har en bättre kemisk resistens och lägre/inget tungmetallinnehåll. Processen bör också bli mer kontrollerad och leda till minskad kassation.

Samarbetsprojekt
Projektet är ett s k VAMP-projekt som stöds av NUTEK. Det är ett samarbete mellan institut, universitet, laserteknikföretag, glasindustri och porslinsindustri och beräknas vara avslutat i juni år 2000.

AKTUELLA PROJEKT