Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv


FRAMTAGNING AV ALTERNATIVA GLASFÄRGER MED FÖRBÄTTRADE EGENSKAPER (PR 427)

Bakgrund
Svensk manuell konstglasindustri målar cirka en miljon glasföremål per år. Den färg som används består av ett lättsmält glaspulver som slammas upp i lösningsmedel. Efter målningen bränns färgen i ugnar för keramikbränning.

Färgen innehåller ofta höga halter av bly för att få en låg viskositet och god flytbarhet vid bränningen. Den kemiska resistensen är ofta dålig och maskindiskning leder till att målningen förstörs redan efter ett fåtal diskningar.

Mål
Projektets mål är att utveckla glasfärger som uppfyller de krav som glasindustrin har på diskresistens och nötningstålighet. Färgerna bör dessutom vara blyfria och ha ett alfavärde runt 9 * 10-6 och Tg <400 grader. Först tar vi fram en färglös bas och sedan tillsätts olika pigment.

Genomförande
Första steget blir en litteraturstudie för att titta på alternativa kemiska system som kan vara intressanta.

Parallellt med detta genomförs en inventering och utvärdering av tillgängliga organiska färger.

Dessutom samlas data in på tandlagningsmaterial av polymertyp och UV-härdande lim. Dessa material kan ha de egenskaper som eftersträvas.

Alternativa kemiska system
Då litteraturstudien visat vilka system som kan vara intressanta, genomförs ett antal provsmältor där olika sammansättningar testas. De mest lovande materialen väljs ut och genomgår ytterligare test med avseende på reptålighet och diskresistens.

Organiska färger och tandlagningsmaterial
Om intressanta färger och tandlagningsmaterial hittas så testas de med avseende på diskresistens och reptålighet.

AKTUELLA PROJEKT