Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

OPALVIT FÖR BELYSNINGSPRODUKTER (PR 437)Belysningsglas - avslutat 2000

 
Mål - ett miljövänligt, vitt opalglas

I projektet ska vi försöka framställa ett opalglas med egenskaper som passar produktion av belysningsglas. Opalglaset ska vara miljövänligt ur smält- och arbetssynpunkt genom att vara fluorfritt och anpassat till termisk utvidgning för de blyfria klarglas som produceras idag.

Ökat miljömedvetande och skärpta krav
Det allmänt ökande miljömedvetandet i kombination med skärpta miljökrav från myndigheter, innebär att glasindustrin försöker minimera användningen av råmaterial som påverkar miljön.

Tradition att använda fluor
Ett traditionellt opalglas framställs med tillsats av olika fluorbärande råvaror.

Fluor har använts i glasindustrin för att det fungerar som en effektiv smältaccelerator och för att det på ett enkelt sätt ger en tät och vit opal.

Fluor har även använts som tillsats vid många andra glastyper än just opalglas. För dessa övriga glastyper är fluortillsatsen i det närmaste helt eliminerad och har kunnat ersättas på ett fullgott sätt. Förutom miljöaspekten finns även flera andra nackdelar med användning av fluor.

Användning av fluor innebär utsläpp både i och utanför hyttan. Trots att myndigheterna ännu inte har specificerat gränsvärden för fluor är det därför ändå önskvärt att redan nu finna lösningar som eliminerar användningen av fluor.

Opaliseringsprocessen
Opalisering orsakas av små partiklar vars brytningsindex avviker från omgivande medium. I princip har det ingen betydelse om partiklarna är kristallina eller inte. I fluoropalen sker en snabb och gynnsam kristallisation av kalciumfluorid.

Alternativ till fluor
Fram till dagens miljökrav har fördelarna med fluor övervägt och något verkligt alternativ till fluoropalen för framställning av täta och vita opalglas bl a för tillverkning av prydnadslampor finns inte att tillgå.

Lite publicerat
Litteraturstudier har visat att det finns relativt få uppgifter publicerade om alternativa opalglas för belysningsändamål. För manuell konstglasindustri eller lamptillverkning förekommer inte några uppgifter alls om möjlig alternativt produktionssätt.

Dagens alternativ fungerar ej
De alternativa opalglas som tillverkats industriellt hittills är olika typer av fosfatopaler. Dessa glassystem är emellertid baserade på sammansättningar med hög boroxidhalt, normala nivåer mellan 12-14 % B2O3. Glasen har därmed en låg termisk utvidgning och går inte att kombinera med traditionella glas för manuell glasindustri. Denna typ av glas används nästan uteslutande för framställning av olika tekniska glas.

AKTUELLA PROJEKT