Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

KONTROLL AV TEMPERATURPROFILEN I KYLRÖR MED HJÄLP AV EN DATALOGGER (PR 431) - avslutat 2000

Minskad kassationDatalogger

Genom att göra regelbundna mätningar får man ett bra underlag för att förbättra kylningen och minimera kassationen på grund av spänningar.

Under projekttiden skall mätningar göras minst två gånger per år under en treårsperiod med start våren 1999.

Kylning av glas
Kylning av glas, det vill säga långsam avsvalning för att minimera uppkomst av spänningar, är ett viktigt processteg i all glasproduktion. För att ställa in rätt temperatur i kylrören krävs regelbunden kontroll för att jämföra verklig temperatur med regulatorernas börvärden.

Tidigare mätteknik
Den teknik som hittills använts har varit att låta ett termoelement (TE) följa med mattan genom kylröret samtidigt som temperaturen registrerats på en skrivare. Denna teknik kan medföra att en del glas dras omkull av termoelementtråden. Det är dessutom omständigt om man vill mäta på flera ställen i bredd. Den dyra termoelementtråden förstörs efter att antal mätningar och måste bytas.

Datalogger på Glafo
Genom att använda en datalogger för registrering av temperaturen elimineras dessa mättekniska problem.

Glafo har med anslag från Svenska Glasbruksföreningen köpt in en datalogger för kylrörsmätningar. Mätvärdesinsamlaren har sex kanaler för TE typ K och placeras i ett värmeupptagande hölje plus en isolerande rostfri låda så att den kan skickas genom ett kylrör utan att elektroniken förstörs.

När loggern med termoelement kommit igenom kylröret ansluts den till en dator (se foto). Med hjälp av speciell mjukvara kan mätresultaten presenteras grafiskt på olika sätt (se diagram). Man tillverkar glasprover i form av plattor i samband med varje mätning. Efteråt mäts spänningar i plattorna som extra kontroll och jämförelse med de temperaturkurvor man fått.

AKTUELLA PROJEKT