Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

VIRTUELL GLASAKADEMI (PR 612) - förstudie


Projeketet är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Glafo, Växjö universitet och glasindustrin.

Projektet har tre huvudmål:

1. Utveckla en interaktiv, problemorienterad, on-line kurs med multimediainslag för yrkesverksamma glasarbetare.

2. Finna/utveckla en webb-baserad lärmiljö som kursen ska ges i.

3. Genomföra och utvärdera kursen.

 
 Virtuell glasakademi


Det finns flera positiva effekter vi vill upppnå med projektet: Stärka glasindustrin, Utveckla IT-användningen, Vidga vyerna, Knyta nya kontakter, Bli ett glasinformationscentrum, Ge gränsöverskridande utbildning


Vidareutveckling

Arbetet i projektet ska sedan ligga till grund för vidareutvecklingen av en fullt utbyggd virtuell glasakademi med ett stort urval av gränsöverskridande, problemorienterade kurser för alla som jobbar med glas.

Verksamheten vid den virtuella glasakademin ska sträva efter att bli en knutpunkt för glasinformationsresurser, och gränsöverskridande utbildning där glassamhällets kunskapskapital förädlas.

AKTUELLA PROJEKT