Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

VIRTUELL GLASAKADEMI (PR 612) - förstudie


Projeketet är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Glafo, Växjö universitet och glasindustrin.

Projektet har tre huvudmål:

1. Utveckla en interaktiv, problemorienterad, on-line kurs med multimediainslag för yrkesverksamma glasarbetare.

2. Finna/utveckla en webb-baserad lärmiljö som kursen ska ges i.

3. Genomföra och utvärdera kursen.

 
 Virtuell glasakademi


Det finns flera positiva effekter vi vill upppnå med projektet: Stärka glasindustrin, Utveckla IT-användningen, Vidga vyerna, Knyta nya kontakter, Bli ett glasinformationscentrum, Ge gränsöverskridande utbildning


Vidareutveckling

Arbetet i projektet ska sedan ligga till grund för vidareutvecklingen av en fullt utbyggd virtuell glasakademi med ett stort urval av gränsöverskridande, problemorienterade kurser för alla som jobbar med glas.

Verksamheten vid den virtuella glasakademin ska sträva efter att bli en knutpunkt för glasinformationsresurser, och gränsöverskridande utbildning där glassamhällets kunskapskapital förädlas.

AKTUELLA PROJEKT