Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

NY TEKNIK FÖR SMÄLTNING/UPPVÄRMNING (PR428 - avslutat 1999)
Smältning av glas i degelugnar är ett energikrävande sätt att framställa glas. Glaskvaliteten är ofta lägre jämfört med vad som kan fås ur andra typer av smältugnar.

Vannor ger bättre glaskvalitet
Såväl kvalitetsmässigt som energimässigt har det glas som erhålls ur kontinuerliga vannor fördelar jämfört med glas från en degel. Energiförbrukningen per kg glas kan vara 5 - 10 gånger lägre i en vanna jämfört med en degelugn. Degelugnens främsta fördelar är dess flexibilitet.

Kombination av fördelarna hos vannor och deglar
Projektet avser att ta fram lösningar som gör att man kan smälta glas i en vanna varpå det smälta glaset förs över till en mindre ugn som man varmhåller och arbetar ur.

Låg energiförbrukning
Denna princip skulle förutom högre kvalitet och lägre energiförbrukning medföra att dessa arbetsugnar kunde göras enklare och billigare än en traditionell degelugn. Dessutom bör det bli mindre påfrestning på det eldfasta materialet i arbetsugnen.

Skiss av ny teknik för smältning
Varmhållningsugn, enklare och billigare än degelugn.

AKTUELLA PROJEKT