Utbildning

In English IN ENGLISH

Adress:
RISE Glas,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50
 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

KORROSION STENULLSMÄLTOR - ELDFAST MATERIAL (PR 372)
- avslutat 1999

Korrosionstester av eldfasta material kan antingen utföras genom statiska eller dynamiska försök. De statiska är enklare att genomföra men de dynamiska efterliknar verkliga förhållanden bättre. Dynamiska test är dessutom tidseffektiva.


Korrosion på eldfast material

Ett nytt eldfast material testas. Bilden visar ett itusågat tegel där det smälta glaset rinner ned i urgröpningen. Till vänster före experimentet, till höger efter att ha utsatts av kontinuerligt glasflöde en längre tid i ett s.k. dynamiskt försök.

Fingertestmetod och SEM-analys
Glafo har under åren utfört olika former av korrosionstest baserade på statiska principer. Vi har också utfört dynamiska tester enligt den väletablerade fingertestmetoden. Man låter en stav av det eldfasta materialet rotera i smält glas ett visst antal dygn och mäter stavens volymminskning. Ett komplement i utvärderingen kan vara linjeanalys med SEM (svepelektronmikroskop) där man studerar hur det eldfasta materialet har angripits av smältan.

Aggressiva stenullssmältor
Stenullsmältor är oftast mycket aggressiva mot eldfast material. Det gäller därför att välja eldfasta material som ger optimal motståndskraft mot smältan. En smälta av glasullssammansättning är mycket mindre aggresiv och för dessa smältor lämpar sig fingertestmetoden mycket väl. Att tillämpa denna metod på stenullssmältor är betydligt svårare, bl a krävs platinamaterial till vitala delar av utrustningen. Därför har det hittills varit vanligast att testa eldfast material till stenullssmältor med statiska metoder.

Förbättrade testmetoder
Detta projekt har som mål att utveckla en bättre dynamisk metod för test av eldfasta materials korrosionsbeständighet gentemot stenullsmältor vid höga temperaturer. Resultaten presenteras med bilder och som volymförlust av provkroppen. Tiden för en komplett mätning med denna metod blir 4-6 dagar.


AKTUELLA PROJEKT