Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Forskning & utveckling

ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

NYA DEGELMATERIAL (PR183) - avslutat 1999
Naturligt förekommande leror utgör materialet i de deglar som används vid smältning av konst- och kristallglas för manuell bearbetning. I Norden tillverkas ca 60 % av konstglaset genom degelsmältning. Målet med detta projekt är att finna alternativa, bättre material.

Glasfel från degeln
Glaset smälts satsvis och är i direkt kontakt med degelmaterialet. Eftersom detta inte är resistent mot glaset så ger degeln upphov till glasfelen sten och sliror. Mera motståndskraftiga material som t ex zirkonoxidsten i vannor, minskar detta problem och förbättrar glasets kvalitet.

Glasangrepp på zirkonmullitdegel

En itusågad degel av zirkonmullitmaterial. Till höger visas en förstoring av degeln som visar ett angrepp i glaslinjen.

Förbättrad glaskvalitet
Under senare år har betydande ansträngningar gjorts för att höja glaskvaliteten. Smältprocessen har påtagligt förbättrats genom bättre råmaterial och mängblandning samt införande av modernare teknik på styr- och reglersidan av smältugnarna.

Själva ugnskonstruktionen har också genomgått förbättringar. I och med detta har man även ambitionerna att förbättra glaskvaliteten bl a genom att använda nya, bättre degelmaterial
.

AKTUELLA PROJEKT