Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF
Bibliotek: Publikationer, Glasteknisk tidskrift, Tidskriftslista
För garanter- ej upplagd


In English IN ENGLISH

Adress:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 

Forskning & utveckling
ProjektUppdragUtrustning - ej aktiv

MEKANISKA EGENSKAPER HOS KRISTALLGLAS (PR182) - avslutat -99

Bakgrund
Sprickbildning och flisning av konstglas uppstår ibland på ett svårförklarligt sätt i samband med kallbearbetning, speciellt vid kantsprängning men även vid kantslipning och kantvärmning.

Projektet har som mål att bygga upp kunskaper och metodik för att mäta glasets grad av sprödhet.

Sprödheten varierar över tiden?
Glasarbetarna upplever under vissa perioder glaset som extra sprött och hårt. Ofta återkommer detta under senhöst och vinter, då luftfuktigheten är som lägst. Analyser av glasets kemiska sammansättning och mätningar av flera fysikaliska egenskaper har dock inte kunnat förklara varför dessa variationer uppstår.

 Spricka i glas
Spricker glas oftare
under vissa perioder?


Uppbyggnad av kunskapsbas
Dessa kunskaper skall användas för att fastställa vilka materialegenskaper som är viktiga för konst- och kristallglasets hållfasthet under kallbearbetning.

När kunskaperna från detta projekt använts av glasbrukens personal har kassationen med anledning av sprött glas sjunkit.

AKTUELLA PROJEKT