Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF

För garanter


In English IN ENGLISH

Adress
:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

  Frågor och svar om glas

Allmänt om glas | Bibliotek | Böcker | Glasforskning | Glasanalys / laboratorium | Glasriket | Glasåtervinning | Historia | Museer | Studioglas | Tidskrifter | Tillverkare | Tillverkning | Utbildning | Värdering

Streck
Tillverkare

! Mineralull - stenull / glasull - begreppen är inte synonymer, men materialen används oftast som isolermaterial - antingen för värmens skull, eller som t ex ljuddämpare.

! Förpackningsglas - flaskor, burkar etc.

! Konst- och hushållsglastillverkare - hushålls- och konstglas, långa serier och unika konstverk.

! Planglas - till t ex byggnader och bilar.

! Råmaterial och Pellet.

! Ugnar - tillverkning av glasugnar.

! Specialglastillverkare i Sverige har agenturer genom Schott Scandinavia AB. De säljer bl a fiberoptik och glas för bygg- och inredningsändamål.

Streck
För att referera till den här sidan, ange följande adress och datum:
http://www.glafo.se/faq/tillverkare.html
Glafo, 2011-12-12
Streck