Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF

För garanter


In English IN ENGLISH

Adress
:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

 
 

Frågor och svar om glas

Allmänt om glas | Bibliotek | Böcker | Glasforskning | Glasanalys / laboratorium | Glasriket | Glasåtervinning | Historia | Museer | Studioglas | Tidskrifter | Tillverkare | Tillverkning | Utbildning | Värdering

Streck
Vanliga frågor om glas

?
Allmänt om glas - var hittar jag det?
? Hur definieras glas?
? Vad består glas av?
? Varför blir glas genomskinligt?
? Hur gör man glas?
? Var kan jag gå glasutbildning?
? Var kan jag lära mig om glaskemi?
? Var hittar jag olika glastillverkare?
? Var hittar jag statistik om glas?
? Varför blir glas mjölkigt i ytan?
? Rinner glas - långsamt i rumstemperatur?
? Vad är filmglas?
? Hur definieras kristallglas?
? Var hittar jag specialglas?
? Vem kan laga mitt trasiga glas?
? Vad är bioglas?
? Kan man diska kristallglas i maskin?
? Rinner glaset i fönsterrutorna vid rumstemperatur - väldigt, väldigt långsamt?

? Allmänt om glas - var hittar jag det?
! Boken om glas
är en helt ny bok på svenska som populärvetenskapligt och rikt illustrerar beskriver glasets tillverkning och teknik ur svenskt perspektiv men med internationella utblickar.

Den är skriven
för dig som: arbetar med glas, utbildar dig kring glas eller helt enkelt är intresserad av att lära dig mer om glas och innehåller kapitlen:

1. Materialet glas
2. Råmaterial för glastillverkning
3. Från smältning till kylt glas
4. Ugnar och eldfast material
5. Processtyrning
6. Hur färgar man glas?
7. Glastyper
8. Glastillverkning
9. Efterbearbetning & dekorering
10. Kvalitet och glasfel
11. Miljö (inre och yttre)
12. Glasets historia

Läs mer om boken och se exempel på olika sidor på bokens hemsida.


! Inspirationskurs om glas i byggande
En inspirationskurs om glas i byggande för universitet och högskolor har tagits fram av Glafo på uppdrag av Glasbranschföreningen och Svensk planglasförening. Kursmaterialet är indelat i sex lektioner:

1. Glas - introduktion
2. Glas med inbyggda funktioner
3. Glas inomhus,
4. Glas utomhus,
5. Glas i tak och fasader och
6. Glas – intryck och uttryck.

Mer information och en pdf-version av materialet kan laddas hem här.

! Resource on Glass - c/o Corning (på engelska)

! Making glass - c/o British Glass (på engelska)

? Hur definieras glas?
!
Glas definieras som:
- en (oorganisk) smälta som har stelnat till fast fas utan att kristallisera
- ett material med egenskapen: transformationspunkt/-område
- ett icke kristallint, fast material

? Varför blir glas genomskinligt?
!
Glaset blir genomskinligt dels genom sin glasiga struktur där det till skillnad från kristallina material (t ex metall, sten) inte finns några korngränser som sprider ljuset, och dels genom att de ingående ämnena i glasstrukturen inte absorberar synligt ljus.

Man kan göra ogenomskinligt glas, t ex svart eller vitt, genom olika tillsatser som gör att ljuset sprids eller absorberas. (Du kan läsa mer om detta i Boken om glas.)


? Vad består glas av?
!
De vanligaste glasen, flaskor och fönster, görs av råvarorna soda, kalk och sand som i glaset blir Na2O, CaO och SiO2. Därutöver finns det en mängd andra sorters glas som har olika egenskaper beroende på glassammansättning och tillverkningssätt.

? Varför blir glas mjölkigt?
!
I gamla glas var glasmassan ofta av sämre kvalitet. Man hade sämre ugnar och för att kunna smälta glaset var man tvungen att ha ett glasrecept som inte gav så motståndskraftigt glas.

I moderna glas försöker man förbättra glassatserna så att de står emot olika angrepp, speciellt om det är tänkt att de ska kunna diskas i diskmaskin.

Detta är ett område Glafo forskar kring och testar. Att prova glasens resistens mot diskmedel och den varma och fuktiga atmosfären i diskmaskiner och att ta fram nya bra glassatser.

Om du har fått problem med mjölkigt glas (avlagringar) från t ex blomvatten så kan du prova att tvätta med antingen citronsyra eller ättikssprit (finns i matvaruaffärer).


? Vad är filmglas?
!
Så kallat filmglas ("glas" man slår i huvudet på någon på film eller teater utan att den personen skadar sig) är inte alls glas utan socker som kan hanteras utan att man skär sig på det.

? Hur definieras kristallglas?
!
Hälsa, säkerhet och miljö är viktiga faktorer för den manuella glasindustrin. Man verkar idag för avveckling eller successiv reducering av användningen av farliga ämnen vid glasframställningen. Glafo har genom ett mångårigt forskningsarbete fått fram kristallglas utan tillsats av bly.

EGs s k kristalldirektiv från 1969 kräver INTE att kristallglas ska innehålla bly. Direktivet anger endast vilken kemisk sammansättning glaset måste ha för att få marknadsföras under vissa benämningar inom EU. För att använda "kristall" på andra EU-språk än svenska måste glaset innehålla 24 % blyoxid.

Kristalldirektivet har införts i svensk lagstiftning genom Konsumentverkets författningssamling KOVFS 1998:11 där det definieras hur man får marknadsföra kristallglas.

? Vem kan laga mitt trasiga glas?
!
Prova att söka i gula sidorna på "glassliperi".

S k syrapolering som tidigare användes för att få en fin yta på gammalt skadat glas utförs oss veterligen inte längre på grund av skärpta miljöregler.


? Vad är bioglas?
!
Bioglas är ett glas som inte stöts bort av kroppens vävnader. Det används t ex i proteser som växer ihop med skelettet.

? Kan man diska kristallglas i maskin?
! Man bör vara försiktig med sina kristallglas, speciellt äldre glas och helst inte diska dem i maskin. Risken är att glasytan förändras så att den ser mjölkig ut efter ett tag. Om du diskar dina kristallglas i diskmaskin så bör du använda ett program med låg temperatur och inte använda mer diskmedel än nödvändigt.

Här kan du ladda hem ett pdf-dokument med fler råd kring diskning av glas (pdf).

? Rinner glaset i fönsterrutorna vid rumstemperatur - väldigt, väldigt långsamt?
! Nej, åtminstone inte på miljarder år.

Glasets viskositet (hur trögflytande glaset är) vid rumstemperatur kan inte mätas. För att beräkna den måste man göra antagandet att den fortsätter att öka enligt en viss kurva när temperaturen sjunker. Sådana kalkyler visar att det skulle ta astronomiskt lång tid för glas att ändra form vid rumstemperatur.

Vid rumstemperatur är glas ett fast material, även om atomerna delvis är oregelbundet placerade på liknande sätt som i en vätska.

Det finns en gammal skröna som säger att beviset för att glas rinner är att gamla fönsterrutor är tjockare nedtill. Det naturliga förklaringen till detta har istället sitt ursprung i hur man tillverkade och monterade glasrutor förr i tiden.

Man ställde sig på en plattform och blåste upp en lång cylinder, som sedan klipptes upp och plattades ut till en plan glasskiva. Glaset som från början var nedåt i cylindern blev något tjockare än glaset i övre änden, och glasmästarna satte nästan alltid den något tjockare änden nedåt i fönstret.

Streck
För att referera till den här sidan, ange följande adress och datum:
http://www.glafo.se/faq/faq_index.html
Glafo, 2010-12-09
Streck