Glafo - logo
Hem
Om Glafo
Forskning & utveckling
Utbildning
Om NGF

För garanter


In English IN ENGLISH

Adress
:
Glafo, PG Vejdes väg 15,
351 96 Växjö

Besöks-/leveransadress:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: 010-516 63 50

E-post: info@glafo.se

Karta finns på
"Om Glafo"-sidan.


Glafo, SP, Swedish ICT
och Innventia går
samman i RISE
för att skapa en samlad
institutssektor och bli en
starkare innovationspartner
för näringsliv och samhälle.
Vid årsskiftet byter vi
namn till RISE. Läs mer
www.ri.se/utveckling-av-rise

  Frågor och svar om glas

Allmänt om glas | Bibliotek | Böcker | Glasforskning | Glasanalys / laboratorium | Glasriket | Glasåtervinning | Historia | Museer | Studioglas | Tidskrifter | Tillverkare | Tillverkning | Utbildning | Värdering

Streck
Böcker se även antikvariat och ordböcker.


! ICG Books in print - Böcker av teknisk karaktär framställda av ICGs olika tekniska kommitteer - mest på engelska.

Ordböcker
!
Glasteknisk Ordbok. 1968 gavs det ut ett svenskt supplement till ICGs systematiska ordbok. Det kan användas tillsammans med andra supplement-böcker, engelska, tyska, franska, italienska, spanska m fl, för att översätta till och från andra språk. Dessa går att beställa från ICG.

! Eurodic Autom
Här kan man översätta ord till och från: danska, holländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, italienska, latin, portugisiska, spanska och svenska. Det är en allmän ordlista men man hittar även en del glasuttryck.

! Glasmuseet på nätet kan man slå upp svenska och engelska glastermer.

! I EuroDico verrier kan man slå upp glastermer på åtta olika språk, bl a svenska, engelska, franska och tyska den är dock inte så omfattande.

! Glass Encyclopedia Nya Zeeland - förklaring av olika konstglasbegrepp på engelska.

! A Glossary of Glassmaking Terms - c/o Corning (på engelska)

Streck
För att referera till den här sidan, ange följande adress och datum:
http://www.glafo.se/faq/böcker.html
Glafo, 2014-01-21
Streck