Education

Glafo på svenska

Address:
RISE Glass, PG Vejdes väg 15,
SE-351 96 Växjö
SWEDE
N

Visitor's/Delivery address:
Vejdes plats 3, 352 52 Växjö

Tel: +46 10 516 63 50

 

Library 
Streck
Glasteknisk tidskriftList of journals

 

Glasteknisk tidskrift is no more...
The last issue published was issue 3, 2002.

However, there are still some old copies available for ordering.

...but there are new articles for download - in a virtual version of Glasteknisk tidskrift
Until we have decided on how to proceed new articles will be available for free download as pdf-files.

Nr 003 Glafo will move to Växjö University
Nr 002 Glafo flyttar till Växjö universitet (in swedish)
Nr 001 NGF:s årsmöte i Mariehamn 2003 (in swedish)


Example of articles from the paper version for download

Christina Stålhandske
Refining of lead glass using As(III)/Sb(III) or As(V)/Sb(V), p 87-92 (pdf)

Olof Thureson and Stellan Persson
Top heating of the glass surface in an electricaly heated pot furnace, 1997, 1, p 8-11
(pdf, 42 kB)

Bo Jonson
Non nitrate antimony aided refining
Glasteknisk tidskrift, 1989, 3, p.69-73,(pdf, 76 kB)

Lakatos,Tibor; Johansson, Lars Gunnar; Simmingsköld, Bo
The effect of some glass components on the viscosity of glass
Glasteknisk tidskrift, 27(1972)2, p.25-28 (pdf 226 kB)


Lakatos,Tibor; Johansson, Lars Gunnar; Simmingsköld, Bo
Inverkan av Li2O och B2O3 soda-kalk-silikatglas på viskositeten.
Glasteknisk tidskrift, 30(1975)1, p.7-8 (pdf 190 kB)

Lakatos, Tibor
Viscosity-Temperature relations in glass composed of
SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-Li2O-CaO-MgO-BaO-PbO-B2O3. Glasteknisk tidskrift, 31(1976)3, p.51-54 (pdf 188 kB)


Pugh, A. C. P.
A method of calculating the melting rate of glass batch and its use to predict effects of canges in the batch
Glasteknisk tidskrift, 23(1968)4, p 95-105 (pdf)Contents
2002
2001
 
2000
1999
1998
1997


Example articles


Contents 2002
Elisabeth Flygt
Svenska Glasbruksföreningen, s1-3
in Swedish

Päivi Jokela
Expertsystem för identifiering av glasflaskor, s 6-9
in Swedish

Glafos verksamhet 2001, s 12-20 in Swedish
(download short version of the Glafo Annual Report 2001 in english)

John Kennedy
Is the International Crystal Federation Just One Federation Too Many?, s 23-28

Torbjörn Fogelberg
Den svenska fönsterglasindustrins mekanisering under slutet av 1920-talet och följderna därav - Del 2, s 30-34
in Swedish

Notiser
Ny på Glafo: Tomas Pettersson, s 36
Faktorer för teoretisk beräkning av utvidgningskoefficienten alfa, s 36
Biobränsleanvändning och flameless oxidation i degelugnar för smältning av konst- och hushållsglas, s 37
En glasblåsares dag!, s 37
Ny bok: GLAS - en introduktion, s 36
Möten och symposier 38

Brev från redaktören - Letter from the editor, s 39 (download as pdf here)

Michael Dunkl, Amul Gupta and Joe Mackintosh
Considerations of the corrosion of refractories by glass, s 41-44

Elisabeth Flygt
NGF:s höstmöte i Växjö 2002, s 46-49, (download as pdf here)

Nina Månsson and Emma Carlsson
Antimony emissions of concern for the crystal glass industry, s 50-53, 74

Elisabeth Flygt
Glasforskning vid Växjö universitet, s 56-59, (download as pdf here)

Gunnel Holmér
Konstnären och hantverkaren, s 60-71

Bo Simmingsköld till minne, s 73, (download as word-document here)
Alternativa glasfärger med förbättrade egenskaper, s 74
Materials for Inspirational Design: Glass, s 74
Bertil Vallien hedersdoktor, s 74

Möten och symposier. 75

Contents 2001
Arvid I. Sørvik
From glass scrap to raw material s 1-3

Elisabeth Flygt
NGFs årsmöte i Lillehammer s 4-8, as pdf-file in Swedish (1052 kb)

Philippe Luquet, Jean-Yves Moraux
Evolution of grades dedicated to the Glassware Industry s 11-14

Olof Nordström
Det äldsta glaset i Sverige s 15-28

Notiser
A Virtual Glass Academy 29
Ett studioglasmuseum planeras 30
Frågor och svar om glas 30
Två jubileum och en bok 30
VIDA ett nybyggt glasmuseum / konsthall på Öland 31
Från glaslaborationer till elevarbeten 32

Möten och symposier. 34
Contents 2000
Ki-Dong Kim
Fining of TV screen glass melts containing ZnO, 1-7

Stellan Persson
Från järn till konstglas, 11-15

Torbjörn Fogelberg
Kristallbolaget - Del 4, 19-24

Notiser, 28-30, 32
1999 Phoenix Award, Alev Yaraman, SISECAM, 28-29
http://www.glafo.se/english/index_english.htm, 28
New coating triples mould life, 30
Forskning en allt viktigare tillväxtfaktor, 30
Air-cooled lens for furnace monitoring, 32

Nytt om namn, Mari Johanson, Glafo, 31

Bokrecension - Basic optical stress measurement in glass, 31

Vojtech Strnad
Running a project in Eastern Europe, 35-39, 59

Olof Nordström
Glasriket - Perioden l915-1930 - det stora språnget framåt, 41-49, 58

Torbjörn Fogelberg
Den svenska fönsterglasindustrins mekanisering - del 1, 53-58

Notiser, 59-60, 63
Nya böcker, 61
Möten och symposier, 64

Christina Stålhandske
The impact of refining agents on glass colour, 65-71
Read the article by Christina Stålhandske (Glafo) as PDF-fil (436kb)

NGF:s glasstipendium, 90

Innehållsförteckning 2000, 73

Notiser 73, 90-91
- Glass defects made visible
- 3,2 miljoner till fiberoptisk forskning
- Ny VD på Johansfors
- Tryckfärg för glas spar energi
- Återvunnet glas i betong
- Glasarbetarprogrammet
- Colour palette for 2002
- Axcel ny huvudägare till Royal Scandinavia


NGFs höstmöte i Växjö, 2000, 74-78

Olof Nordström
Svenska glasbruk och hyttor vid milleniumskiftet 2000, 80-85
De svenska glasbruken och hyttorna år 2000, 87-89

Möten och symposier 94Contents 1999
Jesper deClaville Christiansen, Yuanzheng Yue
Overview of capillary rheometry, s 1-8, 33

Olof Nordström
1900-talets första år, s 11-23, 33

Rolf Brückner
Effects influencing properties and structure of glass fibers, s 26-32

Sunil R. de Silva
The influence of properties of particulate materials on the design of silos for their storage and discharge, s 35-43

Alberto Biavati, Guglielmina Gnappi, Angelo Montenero, Tarcisio Serventi, Stefano Tebaldi
Attack on soda lime type ii glass containers by concentrated salt solutions, s 46-52

Gerard Duvierre, Yves Boussant, Mike Nelson
Fused Zirconia or fused AZS: Which is the best choice?, s 56-62

Y. Yue, J. DeC. Christiansen, C. Rüssel and S. L. Jensen
The non-Newtonian flow of an inorganic glass and an amorphous polymer during extrusion process, s 65-69

Olof Nordström
Glas i Sverige under 2000 år, s 73-76
Förteckning över glasbruk och hyttor i Sverige 1150–2000, s 77-84

Christina Stålhandske
Refining of lead glass using As(III)/Sb(III) or As(V)/Sb(V), s 87-92 (pdf)

Stellan Persson
Studiohyttor - en växande turistattraktion i Glasriket, s 94

Torbjörn Fogelberg
Kristallbolaget - Del 3, s 98-101

Innehållsförteckning 1999, s 93
Stickordsregister 1999, s 95


Contents 1998
Björn Zethræus
Biofuels in the glass industry - processes and possibilities,
s 1-5

Olof Nordström

Glasrikets födelse - Konsumtionsvanorna börjar sakta förändras - Del 2,
s 8-18, 25

Hanne Antonsen
Application of cullets in the mineral wool production,
s 21-24

Torbjörn Fogelberg
Kristallbolaget - det första stora sammanslagningsförsöket inom svensk småglasindustri som gick i kras - Del 1,
s 26-30

Deepak Kale

Temperature monitoring in annealing lehrs,
s 35-38

William R. Barron
Infrared temperature measurement for glass processing,
s 40-46

Olof Nordström
1800-talets tre sista decennier - en turbulent men expansiv tid.
Många men kapitalsvaga bruk bildar grunden för Glasriket,
s 48-62

Bo Jonson
Non nitrate antimony aided refining,
s 69-73, download as pdf-file, 76 kB

Robert Johansson
Belt conveyor stops abrasive glass from doing damage,
s 75-78

Torbjörn Fogelberg
Kristallbolaget - det första stora sammanslagningsförsöket inom svensk småglasindustri som gick i kras - Del 2,
s 80-89

Contents 1997
Bo Jonson and Lars Gunnar Johansson
Environmental concern a driving force for modifications of coloured and opal glass compositions, s 1-5

Olof Thureson and Stellan Persson
Top heating of the glass surface in an electricaly heated pot furnace, s 8-11
(
pdf, 42 kB)

Stephen M winder and Joseph R Macknintosh
Testing oxyfuel furnace crown materials, s 14-22, 40

HP Martinz, G Leichftreid, W Köck, O Lang and E Kotz
Applicaton of refractory metals, PM-superalloys and chromium alloys in glass fabrication, s 27-33

Louise Sjöberg and Peter Sundberg
Quantification of metallic impurities in ground cullet, s 47-51, 72

Stellan Persson
Fundamentals of Glass Science and Technology 1997, 4th ESG conference, s 54-55

Fabiano Nicoletti
Vittorio Gottardi Prize 1997, Laudatio to Dr. M. Mennig, s 56

Hans-Åke Sundberg
Användning av formfyllnings- och stelningssimulering inom gjuteribranschen, s 57-59

Torbjörn Fogelberg
Svenskt hushållsglas på USA-marknaden - Del 3, s 62-67, 72

Lars Gunnar Johansson
Optimering av egenskaper för effektiv glasproduktion, s 77

Bo Jonson
En översikt av Glafos utvecklingsarbete med glasets kemiska sammansättning, s 82

Maria Lang
Varför analysera glasfel?, s 89

Prof. Josef Matousek DrSc
Prof. Dr. Jaroslav Stanek, DrSc., s 95

Olof Nordström
Det småländska Glasrikets tillkomst, utveckling och framtid, Del 1 - Glasets historia i Småland är lång, s 97

Rates
Single issues
Old issues of Glasteknisk tidskrift (not current year) can be bought: SEK 100/issue + postage and VAT (exept for the special issues that costs SEK 120/issue).

A single issue of the current years magazine cost SEK 250/issue.

Order

If you buy more than 10 issues at the same time there will be a price reduction. Contact us so that we can make you an offer.